Banery ponúk

Základné URL: https://www.zamenej.sk/external/banner

 

IFRAME

< iframe frameborder="0" height="165" marginheight="0" marginwidth="0" src="" width="300" >< /iframe >

 

Parametre

 • version (string) - verzia baneru (popísané nižšie)
 • h (string) - vygenerovaný odporúčací hash 
 • partner (string) - ID partnera, ktoré dostanete od našej podpory
 • loc[] (array) - slug mesta
 • cat[] (array) - slug kategórie
 • localOnly [ 0 | 1 ] - ak "1" vráti iba lokálne ponuky pre dané mesto, nie celoslovenské

 

Verzie

responsive

Jeden baner o veľkosti:

 • minimálne 300px na šírku (165px na výšku)
 • maximálne 700px na šírku (385px na výšku)
 • veľkosti je potrebné nastaviť v IFRAME elemente

 

single_tall

Jeden baner o veľkosti:

 • minimálne 220px na šírku (176px na výšku)
 • maximálne 700px na šírku (440px na výšku)
 • veľkosti je potrebné nastaviť v IFRAME elemente