API

Auth

API HTTPS endpoint: https://www.zamenej.sk/api
API key: zašlite nám e-mail na info@zamenej.sk

Každý request musí obsahovať POST parameter apikey.

 

Kontrola kupónu

Request

POST /coupon/check

POST parameters:

 • couponID (string)

 

JSON Return

{ "coupon": { "id":"ZM11234567890", "status":"USED", "used":"1", "usedTime":"2012-12-12 17:02", "type":"0", "typePrice":"1.00", "typeName":"Nazov typu kuponu" }, "deal": { "id":"1634", "title":"Nazov ponuky", "url":"http:\/\/www.zamenej.sk\/zlava\/info\/url-na-zlavu" } }

 

Return fields

"status":

 • VALID
 • USED
 • CANCELLED

"used":

 • 0
 • 1

"type":

 • typ kupónu podľa zoznamu na stránke ponuky, začína nulou

"typePrice":

 • cena kupónu po zľave (formát 99.99, t.j. 2 desatinné miesta)

 

Označovanie kupónu ako použitý

Request

POST /coupon/mark

POST parameters:

 • couponID (string) - ID kupónu ZMXXXXXXXXXXX
 • couponCode (string) - [optional] - Heslo 3 číslice

 

JSON Return

{ "coupon": { "id":"ZM11234567890", "status":"MARKED", "used":"1", "usedTime":"2012-12-12 17:02", "type":"0", "typePrice":"1.00", "typeName":"Nazov kuponu" }, "deal": { "id":"1634", "title":"Nazov ponuky", "url":"http:\/\/www.zamenej.sk\/zlava\/info\/url" } }

 

Return fields

"status":

 • MARKED
 • ALREADY_USED
 • CANCELLED

 

API Statuses/Error Codes

 • 9000 - Server error
 • 9001 - Invalid API key
 • 9002 - Invalid coupon ID
 • 9003 - User not authorized for this deal
 • 9004 - Invalid coupon Code

 

Mestá

Request

GET /locations

GET parameters:

 • žiadne

Return fields

 • id (integer)
 • name (string) - Názov mesta
 • slug (string) - Slug mesta používaný v parametroch

 

Kategórie

Request

GET /categories

GET parameters:

 • main [ 0 | 1 ]
  • 0: vráti všetky kategórie
  • 1: vráti iba hlavné kategórie

Return fields

 • id (integer)
 • name (string) - Názov kategórie
 • slug (string) - Slug kategórie používaný v parametroch