Výchova v kocke - pochopte súvislosti v správaní detí vďaka videám a textom od profesionálnej psychologičky

Táto ponuka má 3 varianty.

11x kúpené

Doručenie - poštovné a balné

Slovenská pošta

1,40€

(u vás za 5 dní od úhrady)

Nevýchovou k výchove

Dá sa nevychovávať a vychovať? Ako vplýva stres na ochorenia detí? Prečo nestačí dieťaťu problémy iba vysvetľovať? Na tieto a mnohé ďalšie otázky vám odpovie profesionálna psychologička Mgr. Lýdia Adamcová. Vytvorila pre vás špeciálne 3 moduly so spoločným názvom Výchova v kocke a postupne vytvára ďalšie moduly. Venujú sa všetkým problémom a otázkam, ktoré majú rodičia vo vzťahu k vychovávaniu, správaniu a problémom svojich ratolestí. Zabudnite na kopec protichodných informácií z neserióznych zdrojov. Zaobstarajte si manuál výchovy, ktorý vám zaručene pomôže!

V skratke

 • zľava na DVD/CD Výchova v kocke
 • moduly: Princípy výchovy a nevýchovy, Stres a emócie, Rodičia a deti
 • prečo nestačí dieťaťu problémy iba vysvetľovať
 • ako riešiť vnútorné pocity a emócie detí
 • o krátkodobom a dlhodobom efekte výchovy
 • o výchove, osobnosti a ochoreniach dieťaťa

Platnosť kupónu

do 15.06. 2019

Podmienky

 • po zakúpení kupónu je potrebné vytvoriť dodatočnú objednávku na e-mailovej adrese: poradenstvo@psychovital.sk s uvedením mena, priezviska, presnej adresy doručenia, čísla a hesla kupónu

I. modul: Princípy výchovy a nevýchovy

Lenivosť, povrchnosť a nezáujem, na druhej strane neistota, bezradnosť a strach – to sú pojmy objavujúce sa pomerne často pri hodnotení detí zo strany rodičov ale aj učiteľov. Ako dosiahnuť aby  osobnosť dieťaťa mala svoju silu, hĺbku a bohatosť?

Momentom narodenia sa dieťa stáva súčasťou štyroch spoločenstiev a to je RODINA, ROD, NÁROD, PRÍRODA. Príroda je priestor, ktorý dáva rodičom možnosť zapojiť u dieťaťa jeho najhlbšie a najzákladnejšie inštinkty prežitia, ktoré sú základom jeho sily a odvahy. Schopnosti, nadanie a vlastnosti dieťaťa sa kryštalizovali generáciami predkov a korene jeho identity siahajú k jeho rodu a národu. Rešpektovaním týchto spoločenstiev sa vytvára priestor,  v ktorom sa výchova dieťaťa môže diať. Poznaním základných princípov výchovy, ako je výchova k životu, k múdrosti, k jednoduchosti, k sebaistote, k zodpovednosti, výchova v pravde,  v rovnosti,   môžu rodičia dať výchove svojho dieťaťa určitý smer. Prečo som sa na výchovu pozrela v šírke presahujúcej rodinný život tu a teraz?

 

II. modul: Stres a emócie

Schopnosť reagovať stresom je pre všetky živé organizmy otázkou prežitia, a preto stresové reagovanie patrí k základnej výbave života. Vnímané nebezpečenstvo v nás vyvolá strach. Organizmus automaticky spúšťa mobilizáciu obranných síl nevyhnutých k prežitiu. Spúšťajú sa biochemické, bioelektrické, fyziologické a psychické aktivity ľudského organizmu. Aj pre výchovu detí je dôležité poznať, prečo je stres príčinou mnohých ochorení, vedieť s ním pracovať a využiť jeho energiu. Svet emócií je bohatý a ich vplyv na vývoj dieťaťa závisí od ich kvality. Sú emócie, ktoré brzdia vývoj dieťaťa, a sú emócie, ktoré ho kultivujú. Je preto dôležité pochopiť odkiaľ emócie pramenia a čo im dáva silu ovplyvňovať správanie dieťaťa, ale aj rodiča. Najnovšie výskumy ukazujú, že ak sú emócie potlačené alebo vyjadrené extrémnym spôsobom, dochádza k poruchám na sekvenciách ľudskej DNA, čím sa vytvára základ mnohých fyzických a psychických ochorení. 

 

III. modul: Rodičia a deti

„JA som“ - čo to znamená? Čo všetko tvorí naše JA? Prečo sa zaoberať sebou? Ak nepoznáme seba, nemôžeme sa rozvíjať. V období detstva je každá osobnosť najzraniteľnejšia vo formovaní seba. Z človiečika prežívajúceho seba, sa veľmi skoro stáva človiečik orientovaný navonok, ktorý sa pružne prispôsobuje situáciám a predstavám iných. Postupne sa naučí hrať rôzne úlohy a napodobňovať. V tlaku na výkonnosť a presadenie sa, v informačnom poli televízie, internetu, počítačových hier, dieťa stráca svoju prirodzenú schopnosť hrať sa, tešiť sa, učiť sa, byť tvorivým, stráca pritom svoju podstatu, svoje schopnosti a tým aj svoju identitu. Deti si svoju budúcnosť vytvárajú tu, teraz a s vami. To je svet, ktorý vidia a cítia. Všetko si uvedomujú prostredníctvom svojho „JA“. Všetko okolo nich sa mení, ale ich „JA“ zostáva, je to ich duchovný stred, ich ťažisko a bod, v ktorom vnímajú, cítia a žijú. 

 

Každý modul je pripravený v troch verziách. Môžete si ho pozrieť vo videu, stiahnuť a vypočuť ako zvukovú nahrávku vo svojom počítači,mobilnom zariadení alebo v MP3 prehrávači. No a pre tých, ktorí radšej čítajú, je k dispozícii PDF formát.

 

Autorka projektu Mgr. Lýdia Adamcová

 • som matka a stará matka
 • ako dieťa som mala poruchy učenia a pozornosti
 • vo veku 53 rokov som prekonala veľmi vážne ochorenie
 • som klinická psychologička so 46 ročnou praxou
 • 44 rokov znalkyňa z odboru psychológie
 • ovládam metódu One Brain a terapeuticky pracujem s rodinnými konšteláciami