Vstupenky na koncert Musica Globus v Slovenskej filharmónii - večer barokových skladieb so súborom Solamente naturali

Vstupenky na koncert Musica Globus v Slovenskej filharmónii - večer barokových skladieb so súborom Solamente naturali
9x kúpené

Nádherná baroková hudba!

Príďte na miesto, kde sa úplne zastavil svet. Kde sa miešajú časy dávna a časy, ktoré sa ešte nestali. Presne tam vás zavedú muzikanti s vášňou pre krásnu hudbu 18. storočia. Započúvajte sa do ladných rytmov a majestátnych skladieb barokových majstrov ako Georga Philippa Telemanna, Antonia Vivaldiho a ďalších. Dokonalou harmóniou tanca a zábavy vás prevedie český multiinštrumentalista Jan Rokyta so súborom Solamente naturali. Zastavte svoj svet a precíťte tú chvíľu.

V skratke

 • zľava na vstupenku na koncert Solamente naturali s programom Musica Globus
 • koncert vo štvrtok 31.3.2016 o 19:00 hod.
 • príjemný večer pri hudbe na výnimočnom podujatí
 • trvanie koncertu cca 70 minút

 

Platnosť kupónu

do 31.03. 2016

Podmienky

 • vstupenku nie je možné rezervovať
 • vytlačený kupón vám bude vymenený za vstupenku počas otváracích hodín pokladne Slovenskej filharmónie - Reduta na Nám. Eugena Suchoňa 1 v Bratislave, avšak najneskôr 30 min. pred začiatkom koncertu

Termíny

 • Momentálne nie sú dostupné žiadne nadchádzajúce termíny.

Zobraziť predchádzajúce termíny »

Poskytovateľ

Slovenská filharmónia
 

Medená 3
816 01 Bratislava
 
Pokladnica SF:
Slovenská filharmónia – Reduta
Nám. Eugena Suchoňa 1
816 01 Bratislava
 
Otváracie hodiny: 
po 9.00 – 14.00
ut - pia  13.00 - 19.00
 
telefón:
 +421 2 2047 5233
 

Hodnotenia zákazníkov

Slovenska filharmonia

Excelentné

5 z 5 (1x)

100% zákazníkov odporúča túto spoločnosť (1 / 1)

 • 5
  1
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

V cene kupónu za 6 € je zahrnuté:

 • vstupenka na koncert hudobného zoskupenia Solamente naturali s programom Musica Globus

 

Miesto a čas konania: 31. 3. 2016, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie - Reduta, 19.00 h
Trvanie:  predpokladaný čas trvania cca 70 min.

 

Súbor pre starú hudbu Solamente naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia. Repertoár je prvoradý a určuje presné obsadenie súboru. Tak je Solamente naturaliraz triom či septetom, inokedy súborom barokového typu, predvádzajúcim barokové oratóriá s orchestrom a zborom. Špecifickosť súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Hlavnou devízou súboru je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov. Repertoár súboru je bohatý a okrem základných majstrovských skladieb od Vivaldiho, Händla, Bacha, Purcella, Scarlattiho, Lullyho a Rameaua ponúka aj neznáme a ojedinelé diela slovenskej proveniencie. Solamente naturali je súbor dobre známy aj v zahraničí. Je pravidelným hosťom festivalov starej hudby v Českej republike, Fínsku, Nórsku, Rakúsku, Švajčiarsku a USA. Interpretáciu súboru možno počuť aj na CD realizovaných pre viaceré nahrávacie spoločnosti vrátane ECM (Umstatt, Pestrý zborník, Uhrovská zbierka, Bach-Motetten, Godár-Mater, Hummel-Missa Solemnis, Mathilde de Guise a ďalšie), či v špeciálnych programoch venovaných barokovej hudbe v Rakúskom rozhlase.

 

Miloš Valent je absolventom Konzervatória v Žiline a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Záujem o starú hudbu ho priviedol do súboru Musica Aeterna. V roku 1995 založil vlastný súbor Solamente naturali ako flexibilnú kombináciu umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia na dobových nástrojoch. Názov súboru „Iba prirodzenosť" je synonymom umeleckého kréda Miloša Valenta, ktorého podstatným základom v oživení „starej hudby" je spontánnosť, prirodzenosť, často s jednoduchými prvkami, vychádzajúca zo schopností improvizácie a skúseností v oblasti ľudovej hudby. Miloš Valent pravidelne spolupracuje s prominentným súborom Tragicomedia, od roku 1997 je koncertným majstrom orchestra Teatro Lírico. Vďaka dlhoročnému umeleckému partnerstvu s americkým lutnistom Stephenom Stubbsom vznikli rôzne projekty pre husle a lutnu. Významná je i jeho spolupráca s brémskym ansámblom Fiori Musicali (koncertný majster), Tirami Su v Londýne, FOG, De NederlandsevBachvereniging, Bach Consort Wien, Concerto Copenhagen a s českým súborom Musica Florea. Vďaka svojim koreňom v tradícii folklóru a schopnosti improvizácie je Miloš Valent považovaný za všestranného hudobníka (špeciálne projekty s Bjarte Eike, Holland Baroque Society, Ritornello). Okrem starej hudby sa venuje crossover - projektom a spolupracuje s nórskym jazzovým hudobníkom Jonom Balke (Siwan). Pedagogicky pôsobil na KUG v Grazi, Musik Högskolan v Malmö, Conservatoire de Musique v Ženeve, Hochschule für Kunst v Brémach a na Týnskej škole v Prahe.

 


Jan Rokyta študoval hru na cimbale u Ludmily Dadákovej na Konzervatóriu v Bratislave a hru na zobcovej flaute u Waltra van Hauweho a Paula Leenhoutsa na Sweelinckovej hudobnej akadémii v Amsterdame. Svoju kariéru začal v cimbalovej muzike Technik (založenej jeho otcom Janom Rokytom starším), neskôr v Holandsku s ASKO/Schönberg Ensemble, The Dutch Wind instruments Ensemble, Het Nieuw Ensemble, Royal Concertgebouw Orchestra a Radio Chamber Philharmonic Orchestra. Premiéroval skladby pre cimbal mnohých súčasných skladateľov a pravidelne interpretuje komornú hudbu Györgyho Kurtága. V rokoch 1995 - 2002 bol multiinštrumentálnym členom Medzinárodného folklórneho divadla v Amsterdame, v ktorom neskôr (2007 - 2008) pôsobil ako hudobný riaditeľ. V rokoch 2002 - 2006 úzko spolupracoval s židovskou speváčkou Shurou Lipovsky. Spolu s manželkou Liselotte Rokyta vytvoril netradičné nástrojové spojenie Panovej flauty a cimbalu. Vďaka skúsenostiam s mnohými hudobnými nástrojmi a štýlmi svetového folklóru spolupracuje pravidelne s barokovými súbormi Holland Baroque Society a Solamente Naturali Bratislava. Okrem interpretačnej činnosti sa venuje aj upravovateľskej činnosti a skladbe.

 


Program:
„POLSKY" G.Ph.Telemann Hanac I,II,III (Rostock manuscript), Polonaise  in D                                 
Tanec (manuscript Anna Szirmay - Keczer, 1720), Tanec (Telemann Rost.m), Tanec (man.ASK,1720), 
Tanec (Telemann Rost.m), Tanec (man.ASK,1720), Vivement (Telemann Rost.m)

„MONARCHY" Saltus Hungaricus (manuscript Trencin,18.cen), Verbung per il Violino No.32, 33  
(manuscript Pestini,Fer.Vigiliarium Magister, 18 cen.), Ungrischr for harpsichord 
(manuscript Esztergom Biblioteca,18cen), Tanec (man.ASK,1720,)

 

„WESTY" G.Ph.Telemann Les  Moscovites, L´Esperance de Mississipi, J.Playford         
A new Hornpipe (Division Violin, 1694), N.Mateis Scotch humour, Hungaricus No.20 (manuscript Saltus Hungarici a Dionisio, Uhrovec, 1730)

„MORAWKY" Aria Hannaco, P.Kristian Hirschmentzel - Moravica, Alia illepida (Orpheus pro rusticus, 1698), Balada (collection Fr.Bartos, 1830)
 
„KURUCZKY" Tanec (man. Uhrovec, 1730), Les Janissaires (G.Ph.Telemann), Nota Kurucz I,II  
(man.Uhrovec, 1730), Žela trowke (man.ASK,1720

„ORIENTALKY" Tanec I,II (man.ASK,1720), En Kitzvo (manuscript Chassidic, Berlin 18.cen), Tanec (man.ASK,1720), Melódia (man. Uhrovec, 1730), G.Ph.Telemann Les Turcs

Zmena programu vyhradená.

 

*}