Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Chcete využiť rekreačné poukazy od zamestnávateľa na ZaMenej.sk? Je to jednoduché. Stačí zakúpiť pobyt na Slovensku s viac ako 2 prenocovaniami. Ku každému pobytu Vám poskytovateľ s radosťou vystaví faktúru na Vaše meno.

Ako využiť túto novinku?

  • "rekreácia" znamená služby cestovného ruchu spojené najmenej s 2 prenocovaniami na území Slovenskej republiky - môžu to byť pobytové balíky alebo ubytovanie spojené so zabezpečením stravy
  • o príspevok môžu požiadať zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov
  • zamestnávateľ je povinný príspevok na rekreáciu zamestnancovi poskytnúť na jeho žiadosť
  • maximálna výška príspevku je 55% výdavkov na rekreáciu, najviac 275 € za kalendárny rok (275 € dostanete preplatené pri hodnote 500 €)
  • povinnosť poskytnúť príspevok majú iba zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami; pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 49 a menej je teda poskytovanie príspevkov na rekreáciu dobrovoľné

Výhody rekreačných poukazov:

  • príspevok na rekreáciu sa môže poskytovať peniazmi alebo poukazom
  • zamestnávateľ prispieva aj na rekreáciu iných osôb žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak sa rekreujú spolu so zamestnancom
  • príspevok na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmov, čiže zamestnanec sumu dostane ako "čistý príjem" a zamestnanec ani zamestnávateľ zo sumy príspevku neplatia žiadne zdravotné a sociálne poistenie

 

Možnosti poskytnutia

Peňažná forma

Zamestnanec pôjde na rekreáciu a uhradí ju z vlastných prostriedkov. Najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať oprávnený výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov (tieto doklady musia obsahovať označenie zamestnanca). Stačí teda zakúpiť kupón na ZaMenej.sk, po absolvovaní pobytu vystaví ubytovacie zariadenie faktúru. Tú následne predložíte zamestnávateľovi, ktorý vám sumu príspevku uhradí v nasledujúcom výplatnom období.

Elektronická karta

Rekreačné poukazy vyzerajú ako elektronické stravovacie karty a podobným spôsobom aj fungujú. Zakúpte si kupón na pobyt na ZaMenej.sk a skontaktujte sa s nami, aby sme sa dohodli na využití rekreačného poukazu.

 

Pozrieť rekreačné pobyty na Slovensku

Zdroj podnikajte.sk