Venujte vaše 2% z daní Asociácii Handicapovaných

Občianske Združenie, založené podľa zákona č. 83/l990 Zb. v roku 2002, sme založili vychádzajúc z potreby pomáhať nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim, telesne a duševne postihnutým občanom samostatne prekonávať rôzne životné situácie, vzdelávať sa, zaškoľovať a vytvárať podmienky na ich samostatné uplatňovanie sa v praxi a plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti ako alternatíva voči ostatným organizáciám s podobným predmetom činnosti.
 
Úlohou Asociácie Handicapovaných je vytvoriť a poskytovať komplexný servis pre všetkých zdravotne postihnutých bez rozdielu v zmysle ich subjektívnych potrieb.

 

Ak ste svoje daňové priznanie pre tento rok nepodali, boli by sme radi ak by ste pomohli Asociácii Handicapovaných. Informácie nájdete na tejto stránke a potrebné tlačivá nájdete aj tu.

 

Asociácia Handicapovaných

forma organizácie: občianske združenie
adresa: Jozefská 1, 811 06 Bratislava
tel./fax: +421 949 244 232
 
IČO: 318 12 830
 
e-mail: info(zavinac)asociacia.com