Zľavy ZaMenej.skhttps://www.zamenej.sk/Kolektívne nakupovanie vo Vašom mestesk-skLetná dovolenka v hoteli 4*Magnólia - Pieštanyhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-letna-dovolenka?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-letna-dovolenka?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-letna-dovolenka?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/21530_280gds.jpg" alt="Fotka: Letná dovolenka v hoteli 4*Magnólia - Pieštany" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-letna-dovolenka?ref=rss">Letná dovolenka v hoteli 4*Magnólia - Pieštany</a></p><p><h4>Cena obsahuje</h4><ul> <li>ubytovanie v dvojl&ocirc;žkovej izbe v hoteli <strong>Magn&oacute;lia****</strong></li> <li>welcome drink – poh&aacute;r sektu,</li> <li>darček pre dieťa pri pr&iacute;chode.</li> <li>raňajky formou bufetov&yacute;ch stolov v hotelovej reštaur&aacute;cii,</li> <li>večere formou bufetov&yacute;ch stolov,</li> <li>grilovačka každ&yacute; štvrtok na letnej terase hotela s vynikaj&uacute;cimi grilovan&yacute;mi špecialitami pri n&aacute;brež&iacute; v skvelej letnej atmosf&eacute;re s v&yacute;hľadom na panor&aacute;mu Považsk&eacute;ho Inovca,</li> <li>popoludnie pri zmrzline každ&yacute; deň v čase od 13:00 do 16:00 hod.,</li> <li>hudobn&eacute; sobotn&eacute; večeri pri živej hudbe od 17:30 do 21:30 hod. na terase alebo v hotelovej reštaur&aacute;cii,</li> <li>v reštaur&aacute;cii REGAL BURGER priamo v hoteli hranolky a nealko n&aacute;poj ZDARMA&nbsp;ku každ&eacute;mu zak&uacute;pen&eacute;mu burgru v čase od 11:00 do 14:00 hodiny.&nbsp;</li> <li>1 x za pobyt celodenn&yacute; vstup na mestsk&eacute; k&uacute;palisko EVA pre každ&uacute;&nbsp; dospel&uacute; osobu priamo v k&uacute;peľnom parku na bl&iacute;zkom k&uacute;peľnom ostrove</li> <li>neobmedten&yacute; vstup do vn&uacute;torn&eacute;ho baz&eacute;nu počas prev&aacute;dzkov&yacute;ch hod&iacute;n wellness centra</li> <li>ležadl&aacute; a slnečn&iacute;ky na terase vo wellness centre počas prev&aacute;dzkov&yacute;ch hod&iacute;n</li> <li>rann&eacute; pl&aacute;vanie od 08:00 do 10:00 hod vo vybran&eacute; dni v hotelovom baz&eacute;ne<br /> </li> </ul><h4>Cena neobsahuje</h4><ul> <li>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</li> <li>miestne poplatky (cca 2€ noc/osoba, plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>poistenie storno (voliteľn&eacute;)​</li> <li><span><span><span><span>poplatok za parkovanie (2-3 dni - 10€/pobyt, 4-6&nbsp;dn&iacute; - 15€/pobyt, 7 a viac noc&iacute; 20€/pobyt - plat&iacute; sa na mieste)</span></span></span></span></li> </ul></p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-letna-dovolenka?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Praktické bambusové tanieriky Martons s prísavkou - macko alebo auto v darčekovom baleníhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/bambusovy-tanierik-martons?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/bambusovy-tanierik-martons?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/bambusovy-tanierik-martons?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/21489_280tan.jpg" alt="Fotka: Praktické bambusové tanieriky Martons s prísavkou - macko alebo auto v darčekovom balení" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/bambusovy-tanierik-martons?ref=rss">Praktické bambusové tanieriky Martons s prísavkou - macko alebo auto v darčekovom balení</a></p><p><ul> <li> <p><em>Miska/ tanierik:&nbsp;&nbsp;</em>Tvar misky Martons s pr&iacute;savkou bol kon&scaron;truovan&yacute; tak, aby sa pr&iacute;slu&scaron;nou lyžičkou a vidličkou vedeli deti dostať do každ&eacute;ho rohu misky. Proti&scaron;mykov&aacute; pr&iacute;savka na spodnej časti sl&uacute;ži proti prevr&aacute;teniu misky alebo rozliatiu jedla. Postup: Nachystajte jedlo to Martons bambusovej misky a položte ich na st&ocirc;l a trocha potlačte iba sa s pr&iacute;savkou prilepilo ko stolu.</p> <p><em>Lyžička/vidlička:</em>&nbsp;&nbsp;Tvar Martons silik&oacute;nov&yacute;ch pr&iacute;borov ako s&uacute; lyžičky a vidličky je formovan&aacute; tak, aby bola čo najviac prisp&ocirc;soben&aacute; na prv&eacute; pr&iacute;krmy, aby chr&aacute;nila detsk&eacute; &uacute;sta, dasn&aacute;. &nbsp;Taktiež veľkosť lyžičky a vidličky s&uacute; dizajnovan&eacute; pre mal&eacute; detsk&eacute; ručičky aby si aj sami vedeli vychutn&aacute;vať jedlo z tanierikov. Chyťte lyžičku a vidličku položte ich na st&ocirc;l. Nachystajte jedlo to Martons silikonov&eacute;ho tanierka a položte ich na st&ocirc;l a trocha potlačte iba sa s pr&iacute;savkou prilepilo ko stolu. M&ocirc;žete nabrať z&nbsp;jedla a&nbsp;dať ich svojmu dieťatu.</p> </li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/bambusovy-tanierik-martons?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Ischia-4*Hotel Punta Imperatore - český delegát/malý rodinný hotel na útese s krásnym výhľadomhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-ischia-punta-imperatore?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-ischia-punta-imperatore?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-ischia-punta-imperatore?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/21485_280ztw.jpg" alt="Fotka: Ischia-4*Hotel Punta Imperatore - český delegát/malý rodinný hotel na útese s krásnym výhľadom" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-ischia-punta-imperatore?ref=rss">Ischia-4*Hotel Punta Imperatore - český delegát/malý rodinný hotel na útese s krásnym výhľadom</a></p><p><h4>Cena obsahuje</h4><ul> <li>1 obojsmern&uacute; letenku v ekonomickej triede na trase&nbsp;<strong>Viedeň - Neapol - Viedeň</strong>&nbsp;&nbsp;</li> <li>všetky letiskov&eacute; a palivov&eacute; poplatky</li> <li>1 ks pr&iacute;ručn&aacute; batožina do 8 kg (55cm x 40cm x 23cm)</li> <li>1 ks pr&iacute;ručn&aacute; batožina do 2 kg (40cm x 30cm x 10cm)</li> <li>1 ks podpalubnej batožiny do 23 kg</li> <li>ubytovanie na&nbsp;5-7 noc&iacute; v<strong>&nbsp;izbe Standard s v&yacute;hľadom na more</strong>&nbsp;v hoteli&nbsp;<strong>Punta Imperatore*​***</strong></li> <li><b>raňajky </b>formou bufetu</li> <li>transfer letisko - hotel - letisko</li> <li><strong>služby česky hovoriaceho deleg&aacute;ta&nbsp;</strong>(s&uacute;časťou je aj informačn&eacute; stretnutie s možnosťou zak&uacute;penia si v&yacute;letov s česky hovoriacim sprievodcom)</li> </ul><h4>Cena neobsahuje</h4><ul> <li>cestovn&eacute; poistenie (voliteľn&eacute;)</li> <li>miestnu pobytov&uacute; taxu vo v&yacute;ške 3€ / osoba / noc (plat&iacute; sa na mieste)</li> </ul></p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-ischia-punta-imperatore?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 20 Apr 2800 17:04:41 +0000kiva cabins - Horné Hámrehttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-kiva-cabins-horne-hamre?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-kiva-cabins-horne-hamre?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-kiva-cabins-horne-hamre?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/21481_280oaw.jpg" alt="Fotka: kiva cabins - Horné Hámre" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-kiva-cabins-horne-hamre?ref=rss">kiva cabins - Horné Hámre</a></p><p><h4>Cena obsahuje</h4><ul> <li>ubytovanie v<strong> kiva cabins</strong></li> <li>bezplatn&eacute; parkovanie</li> </ul><h4>Cena neobsahuje</h4><ul> <li>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</li> <li>miestne poplatky (cca 1,50€ noc/osoba, plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>poistenie storno (voliteľn&eacute;)</li> </ul></p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-kiva-cabins-horne-hamre?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Romantický pobyt v hoteli 4*Magnólia - Romantická večera a procedúryhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-romanticky-pobyt?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-romanticky-pobyt?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-romanticky-pobyt?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/21396_280lyw.jpg" alt="Fotka: Romantický pobyt v hoteli 4*Magnólia - Romantická večera a procedúry" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-romanticky-pobyt?ref=rss">Romantický pobyt v hoteli 4*Magnólia - Romantická večera a procedúry</a></p><p><h4>Cena obsahuje</h4><ul> <li><span><span>ubytovanie v</span></span>&nbsp;romanticky vyzdobenej<span><span> dvojl&ocirc;žkovej izbe Standard v <strong>hoteli Magn&oacute;lia****</strong> na 2 alebo 3 noci</span></span></li> <li>welcome drink so sladk&yacute;m prekvapen&iacute;m na izbe</li> <li><span><span>raňajky formou bufetov&yacute;ch stolov</span></span></li> <li>1x&nbsp;romantick&aacute;&nbsp;štvorchodov&aacute;&nbsp;večera&nbsp;pri sviečkach s fľašou prosecca (v deň pr&iacute;chodu)</li> <li>1x / 2x večera&nbsp;formou bufetov&yacute;ch stolov alebo 3 chody serv&iacute;rovan&eacute; (v z&aacute;vislosti od počtu noc&iacute;)</li> <li>v&iacute;rivka&nbsp; 30 min.</li> <li>thajsk&aacute; relaxačn&aacute; olejov&aacute; mas&aacute;ž s esenci&aacute;lnym olejom podľa v&yacute;beru 45 min. /poskytovan&aacute; profesion&aacute;lnymi thajsk&yacute;mi mas&eacute;rkami vyškolen&yacute;mi v najrenomovanejšej škole v Bankogu/</li> <li>vstup do hotelov&eacute;ho baz&eacute;nu počas prev&aacute;dzkov&yacute;ch hod&iacute;n wellness centra</li> <li>rann&eacute; pl&aacute;vanie od&nbsp; 08:00 do 10:00 hod. vo vybran&eacute; dni&nbsp;v hotelovom baz&eacute;ne</li> <li>10% zľava na thajsk&eacute; mas&aacute;že v Siam Center Thai Massage priamo v hoteli,</li> <li><span>Wi-Fi pripojenie v celom hoteli</span></li> </ul><h4>Cena neobsahuje</h4><ul> <li>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</li> <li>poistenie storno (voliteľn&eacute;)​</li> <li>miestne poplatky (cca 2€ noc/osoba, plat&iacute; sa na mieste)</li> <li><span><span><span><span>poplatok za parkovanie (2-3 dni - 10€/pobyt, 4-6&nbsp;dn&iacute; - 15€/pobyt, 7 a viac noc&iacute; 20€/pobyt - plat&iacute; sa na mieste)</span></span></span></span></li> </ul></p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-piestany-magnolia-romanticky-pobyt?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Drevené vianočné ozdôbky - originálne dekorácie na váš vianočný stromček vyrobené na Slovenskuhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-vianocne-malovane-ozdobky?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-vianocne-malovane-ozdobky?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-vianocne-malovane-ozdobky?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20570_280aaa.jpg" alt="Fotka: Drevené vianočné ozdôbky - originálne dekorácie na váš vianočný stromček vyrobené na Slovensku" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-vianocne-malovane-ozdobky?ref=rss">Drevené vianočné ozdôbky - originálne dekorácie na váš vianočný stromček vyrobené na Slovensku</a></p><p><ul> <li>z&aacute;kladn&eacute; sady dreven&yacute;ch&nbsp;ozd&ocirc;bok</li> <li>farby</li> <li>sada &scaron;tetcov</li> <li>vzorov&yacute; obr&aacute;zok</li> <li>vyroben&eacute; na Slovensku</li> <li>r&yacute;chle doručenie kuri&eacute;rom až priamo k v&aacute;m</li> <li>rozumn&aacute; cena</li> <li>viacer&eacute; varianty&nbsp;</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-vianocne-malovane-ozdobky?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Drevené Rodostromy, originálne dekorácie pre spríjemnenie a zatraktívnenie vášho bývania. Široký výber variantov a farebných prevedení.https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20352_280aaa.jpg" alt="Fotka: Drevené Rodostromy, originálne dekorácie pre spríjemnenie a zatraktívnenie vášho bývania. Široký výber variantov a farebných prevedení." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?ref=rss">Drevené Rodostromy, originálne dekorácie pre spríjemnenie a zatraktívnenie vášho bývania. Široký výber variantov a farebných prevedení.</a></p><p><ul> <li>dreven&eacute;&nbsp;rodostromy</li> <li>vyroben&eacute; na Slovensku</li> <li>r&yacute;chle doručenie kuri&eacute;rom až priamo k v&aacute;m</li> <li>rozumn&aacute; cena</li> <li>bonus pri k&uacute;pe troch a viac kusov</li> <li>jednoduch&aacute; in&scaron;tal&aacute;cia</li> <li>viacer&eacute; farebn&eacute; varianty a veľkosti</li> </ul> <div class="bs-callout bs-callout-info">&nbsp;</div> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Zábava v ponožkách od Babkales môže začať. Vyberiete si uletený mix babkales alebo ponožky s motívom babka a dedko?https://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20307_280aaa.jpg" alt="Fotka: Zábava v ponožkách od Babkales môže začať. Vyberiete si uletený mix babkales alebo ponožky s motívom babka a dedko?" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?ref=rss">Zábava v ponožkách od Babkales môže začať. Vyberiete si uletený mix babkales alebo ponožky s motívom babka a dedko?</a></p><p><ul> <li>zľava na vesel&eacute; ponožky Babkales</li> <li>d&aacute;mske i p&aacute;nske modely</li> <li>veľkosti 35-38, 39-42, 43-46</li> <li>dizajnovan&eacute; na Slovensku</li> <li>pohodln&eacute; nosenie</li> <li>90% bavlna, 8% polyamid, 2% elastan</li> <li>vhodn&eacute; prať pri 40&deg;C</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Nedostatok kyslíka v organizme sa môže prejavovať bolesťami hlavy, dýchavičnosťou či závratmi. Odmerajte si kyslíkovú saturáciu pomocou špičkového oximetra a diagnostikujte sa včas!https://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20296_280aaa.jpg" alt="Fotka: Nedostatok kyslíka v organizme sa môže prejavovať bolesťami hlavy, dýchavičnosťou či závratmi. Odmerajte si kyslíkovú saturáciu pomocou špičkového oximetra a diagnostikujte sa včas!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?ref=rss">Nedostatok kyslíka v organizme sa môže prejavovať bolesťami hlavy, dýchavičnosťou či závratmi. Odmerajte si kyslíkovú saturáciu pomocou špičkového oximetra a diagnostikujte sa včas!</a></p><p><ul> <li>zľava na pulzn&yacute; oximeter</li> <li>meranie hladiny kysl&iacute;ka v krvi a pulznej frekvencie</li> <li>včasn&aacute; diagnostika r&ocirc;znych chor&ocirc;b</li> <li>nedostatok kysl&iacute;ka je pr&iacute;znakom aj pneum&oacute;nie sp&ocirc;sobenej coronav&iacute;rusom</li> <li>pred&aacute;vaj&uacute; sa vr&aacute;tane bateriek AAA</li> </ul> <p>&nbsp;</p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Už malé detičky naučíte bicyklovať. S kvalitnými odrážadlami RoyalBaby im to pôjde jedna radosť. Majú ľahkú, pevnú konštrukciu a sú vhodné pre deti od 3 rokov!https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20290_280aaa.jpg" alt="Fotka: Už malé detičky naučíte bicyklovať. S kvalitnými odrážadlami RoyalBaby im to pôjde jedna radosť. Majú ľahkú, pevnú konštrukciu a sú vhodné pre deti od 3 rokov!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?ref=rss">Už malé detičky naučíte bicyklovať. S kvalitnými odrážadlami RoyalBaby im to pôjde jedna radosť. Majú ľahkú, pevnú konštrukciu a sú vhodné pre deti od 3 rokov!</a></p><p><ul> <li><strong>zľava na detsk&eacute; odr&aacute;žadlo RoyalBaby</strong></li> <li>ľahk&aacute;&nbsp;kon&scaron;trukcia- horč&iacute;kov&yacute; r&aacute;m MAGNESIUM</li> <li>nastaviteľn&eacute; sedadlo</li> <li>obmedzovač ot&aacute;čania vo volante&nbsp;zabezpečia bezpečn&eacute; man&eacute;vrovanie počas jazdy</li> <li>veľk&eacute; koles&aacute;- zvy&scaron;uj&uacute;&nbsp;komfort pri jazde</li> <li>bez brzdy</li> <li>vhodn&eacute; pre deti od 3&nbsp;rokov</li> <li>nosnosť do 35 kg</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Detské respirátory FFP2 len za 0,69 EUR za kus. Majú bavlnený filter a sú vyrobené z 3 vrstiev netkanej textílie.https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20289_280aaa.jpg" alt="Fotka: Detské respirátory FFP2 len za 0,69 EUR za kus. Majú bavlnený filter a sú vyrobené z 3 vrstiev netkanej textílie." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?ref=rss">Detské respirátory FFP2 len za 0,69 EUR za kus. Majú bavlnený filter a sú vyrobené z 3 vrstiev netkanej textílie.</a></p><p><ul> <li>ochrann&eacute; respir&aacute;tory FFP2 v bielom a&nbsp;farebnom vyhotoven&iacute;&nbsp;pre&nbsp;deti</li> <li>vyroben&eacute; z netkan&yacute;ch nanovl&aacute;kien, maj&uacute; tri dvojit&eacute; vrstvy, bavlnen&yacute; filter&nbsp;&nbsp;</li> <li>plie&scaron;ok na nose pre lep&scaron;ie vytvarovanie</li> <li>upevnenie gumičkami okolo u&scaron;&iacute;</li> <li>jednor&aacute;zov&eacute; použitie, nevhodn&eacute; na pranie</li> </ul> <p>Respir&aacute;tory FFP2 pre dospel&yacute;ch:&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/respiratory-ffp2">https://www.zamenej.sk/zlava/info/respiratory-ffp2</a></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Trojkolesová kolobežka v štýlovom grafickom prevedení v ružovej alebo modrej farbe len za 28,90 €. Vyberte si z modelu pre dievčatá či chlapcov!https://www.zamenej.sk/zlava/info/kolobezka-na-3-kolesach-so-sedadlom?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/kolobezka-na-3-kolesach-so-sedadlom?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/kolobezka-na-3-kolesach-so-sedadlom?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20285_280aaa.jpg" alt="Fotka: Trojkolesová kolobežka v štýlovom grafickom prevedení v ružovej alebo modrej farbe len za 28,90 €. Vyberte si z modelu pre dievčatá či chlapcov!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/kolobezka-na-3-kolesach-so-sedadlom?ref=rss">Trojkolesová kolobežka v štýlovom grafickom prevedení v ružovej alebo modrej farbe len za 28,90 €. Vyberte si z modelu pre dievčatá či chlapcov!</a></p><p><ul> <li>zľava plat&iacute; na detsk&uacute; kolobežku</li> <li>origin&aacute;lne grafick&eacute; prevedenie</li> <li>ľahk&aacute;, pevn&aacute; kon&scaron;trukcia</li> <li>nosnosť do 20 kg</li> <li>podporuje rozvoj rovnov&aacute;hy a koordin&aacute;cie</li> <li>zaisťuje skvel&uacute; a bezpečn&uacute; z&aacute;bavu na čerstvom vzduchu</li> <li>kolobežku je možn&eacute; vziať kamkoľvek, najm&auml; na dlh&eacute; prech&aacute;dzky</li> <li>keď dieťa strat&iacute; silu, m&ocirc;že rozložiť sedlo a podoprieť oň svoje telo&nbsp;</li> <li>skvel&yacute; tip na darček</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/kolobezka-na-3-kolesach-so-sedadlom?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Respirátory FFP2 už od 0,39 € za kus. Majú bavlnený filter a sú vyrobené z 3 vrstiev netkanej textílie.https://www.zamenej.sk/zlava/info/respiratory-ffp2?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/respiratory-ffp2?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/respiratory-ffp2?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20279_280aaa.jpg" alt="Fotka: Respirátory FFP2 už od 0,39 € za kus. Majú bavlnený filter a sú vyrobené z 3 vrstiev netkanej textílie." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/respiratory-ffp2?ref=rss">Respirátory FFP2 už od 0,39 € za kus. Majú bavlnený filter a sú vyrobené z 3 vrstiev netkanej textílie.</a></p><p><ul> <li>respir&aacute;tory FFP2 NR pre dospel&yacute;ch a deti</li> <li>farba biela (respir&aacute;tory pre dospel&yacute;ch a pre deti)</li> <li>farba&nbsp;čierna, červen&aacute;, ružov&aacute;, tmavomodr&aacute;, modr&aacute;, zelen&aacute;, bordov&aacute;,&nbsp;fialov&aacute; (pre dospel&yacute;ch)</li> <li>profesion&aacute;lne respir&aacute;tory s 3D tvarovan&iacute;m</li> <li>plie&scaron;ok na nose pre lep&scaron;ie vytvarovanie</li> <li>vyroben&eacute; z netkanej text&iacute;lie</li> <li>bavlnen&yacute; filter</li> <li>upevnenie gumičkou&nbsp;</li> <li>jednor&aacute;zov&eacute; použitie, nevhodn&eacute; na pranie</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Detsk&eacute; respir&aacute;tory:&nbsp;<a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2">https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2</a></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/respiratory-ffp2?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Či už ide o štýlovosť či zdravý úsmev, tento cestovný set boduje naplno. So skladacou zubnou kefkou, ovocnou zubnou pastou a dvomi medzizubnými kefkami máte dokonalú starostlivosť vždy poruke.https://www.zamenej.sk/zlava/info/zubne-kefky-curaprox-cestovny-set?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/zubne-kefky-curaprox-cestovny-set?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zubne-kefky-curaprox-cestovny-set?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20272_280aaa.jpg" alt="Fotka: Či už ide o štýlovosť či zdravý úsmev, tento cestovný set boduje naplno. So skladacou zubnou kefkou, ovocnou zubnou pastou a dvomi medzizubnými kefkami máte dokonalú starostlivosť vždy poruke." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zubne-kefky-curaprox-cestovny-set?ref=rss">Či už ide o štýlovosť či zdravý úsmev, tento cestovný set boduje naplno. So skladacou zubnou kefkou, ovocnou zubnou pastou a dvomi medzizubnými kefkami máte dokonalú starostlivosť vždy poruke.</a></p><p><ul> <li>zľava na cestovn&yacute; set Curaprox</li> <li>skladacia zubn&aacute; kefka CS 5460</li> <li>zubn&aacute; pasta CURAPROX BE YOU 10 ml</li> <li>medzizubn&eacute; kefky CPS 07 prime a CPS 09 prime</li> <li>držiak na medzizubn&eacute; kefky UHS 409</li> <li>krytka na medzizubn&uacute; kefku</li> <li>rozmer&nbsp;9,5 x 6 cm&nbsp;</li> <li>&scaron;vajčiarsky v&yacute;robca Curaprox</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zubne-kefky-curaprox-cestovny-set?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Noste dizajnové rúško a buďte štýlový! Zaobstarajte si kvalitné bavlnené vianočné rúška, ktoré sa dajú prať a je možné ich opakovane používať.https://www.zamenej.sk/zlava/info/vianocne-bavlnene-ruska?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/vianocne-bavlnene-ruska?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vianocne-bavlnene-ruska?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20258_280aaa.jpg" alt="Fotka: Noste dizajnové rúško a buďte štýlový! Zaobstarajte si kvalitné bavlnené vianočné rúška, ktoré sa dajú prať a je možné ich opakovane používať." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vianocne-bavlnene-ruska?ref=rss">Noste dizajnové rúško a buďte štýlový! Zaobstarajte si kvalitné bavlnené vianočné rúška, ktoré sa dajú prať a je možné ich opakovane používať.</a></p><p><ul> <li>bavlnen&eacute; r&uacute;&scaron;ka</li> <li>pre dospel&yacute;ch</li> <li>100% bavlna (2 vrstvy)</li> <li>s dr&ocirc;tikom na nose na lep&scaron;iu ochranu tv&aacute;re</li> <li>pr&iacute;jemn&eacute; jemn&eacute;&nbsp;gumičky&nbsp;na uchytenie za u&scaron;ami</li> <li>možn&eacute; prať a opakovane použ&iacute;vať</li> <li>vyroben&eacute; na Slovensku</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vianocne-bavlnene-ruska?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Vstavaná chladnička Whirlpool perfektne zapadne do vašej kuchyne. Jej inovatívne funkcie i dostatočný priestor oceníte naozaj každý deň!https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-chladnicky-whirlpool?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-chladnicky-whirlpool?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-chladnicky-whirlpool?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20253_280aaa.jpg" alt="Fotka: Vstavaná chladnička Whirlpool perfektne zapadne do vašej kuchyne. Jej inovatívne funkcie i dostatočný priestor oceníte naozaj každý deň!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-chladnicky-whirlpool?ref=rss">Vstavaná chladnička Whirlpool perfektne zapadne do vašej kuchyne. Jej inovatívne funkcie i dostatočný priestor oceníte naozaj každý deň!</a></p><p><ul> <li>vstavan&eacute; chladničky Whirlpool</li> <li>v&yacute;ber najpred&aacute;vanej&scaron;&iacute;ch&nbsp;modelov</li> <li>množstvo praktick&yacute;ch funkci&iacute;</li> <li>zameniteľn&eacute; otv&aacute;ranie dver&iacute;</li> <li>in&scaron;tal&aacute;cia do skrine</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-chladnicky-whirlpool?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Umývačka riadu je splneným snom každej gazdinky. Zaobstarajte si kvalitnú umývačku Whirlpool a už si nikdy nerobte starosti s hŕbou špinavého riadu v umývadle!https://www.zamenej.sk/zlava/info/umyvacky-riadu-whirlpool?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/umyvacky-riadu-whirlpool?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/umyvacky-riadu-whirlpool?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20252_280aaa.jpg" alt="Fotka: Umývačka riadu je splneným snom každej gazdinky. Zaobstarajte si kvalitnú umývačku Whirlpool a už si nikdy nerobte starosti s hŕbou špinavého riadu v umývadle!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/umyvacky-riadu-whirlpool?ref=rss">Umývačka riadu je splneným snom každej gazdinky. Zaobstarajte si kvalitnú umývačku Whirlpool a už si nikdy nerobte starosti s hŕbou špinavého riadu v umývadle!</a></p><p><ul> <li>vstavan&eacute; um&yacute;vačky Whirlpool</li> <li>v&yacute;ber najpred&aacute;vanej&scaron;&iacute;ch&nbsp;modelov</li> <li>intuit&iacute;vne ovl&aacute;danie</li> <li>&scaron;etrenie vody i energie</li> <li>prisp&ocirc;sobenie programu podľa stupňa znečistenia</li> <li>sveteln&yacute; indik&aacute;tor u vybran&yacute;ch modelov</li> <li>automatick&eacute; otvorenie dvierok u vybran&yacute;ch modelov</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/umyvacky-riadu-whirlpool?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Bez odsávača pár sa v kuchyni jednoducho nezaobídete. Vyberte si z TOP modelov značky Whirlpool, ktoré do vašej kuchyne dokonale zapadnú.https://www.zamenej.sk/zlava/info/odsavace-par-whirlpool?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/odsavace-par-whirlpool?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/odsavace-par-whirlpool?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20251_280aaa.jpg" alt="Fotka: Bez odsávača pár sa v kuchyni jednoducho nezaobídete. Vyberte si z TOP modelov značky Whirlpool, ktoré do vašej kuchyne dokonale zapadnú." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/odsavace-par-whirlpool?ref=rss">Bez odsávača pár sa v kuchyni jednoducho nezaobídete. Vyberte si z TOP modelov značky Whirlpool, ktoré do vašej kuchyne dokonale zapadnú.</a></p><p><ul> <li>ods&aacute;vače p&aacute;r&nbsp;Whirlpool</li> <li>v&yacute;ber najpred&aacute;vanej&scaron;&iacute;ch&nbsp;modelov</li> <li>z&aacute;vesn&eacute;, stenov&eacute;, vstavan&eacute; aj v&yacute;suvn&eacute; modely</li> <li>možnosť napojenia na kom&iacute;n alebo recykl&aacute;cia cez uhl&iacute;kov&yacute; filter</li> <li>tich&yacute; chod</li> <li>niekoľko stupňov ovl&aacute;dania</li> <li>nadčasov&yacute; dizajn</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/odsavace-par-whirlpool?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Indukčná varná doska Whirlpool bude vaším obľúbeným pomocníkom v kuchyni. Má luxusný dizajn a inovatívne funkcie, ktoré ocení každý praktický kuchár.https://www.zamenej.sk/zlava/info/indukcne-varne-dosky-whirlpool?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/indukcne-varne-dosky-whirlpool?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/indukcne-varne-dosky-whirlpool?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20250_280aaa.jpg" alt="Fotka: Indukčná varná doska Whirlpool bude vaším obľúbeným pomocníkom v kuchyni. Má luxusný dizajn a inovatívne funkcie, ktoré ocení každý praktický kuchár." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/indukcne-varne-dosky-whirlpool?ref=rss">Indukčná varná doska Whirlpool bude vaším obľúbeným pomocníkom v kuchyni. Má luxusný dizajn a inovatívne funkcie, ktoré ocení každý praktický kuchár.</a></p><p><ul> <li>indukčn&eacute; varn&eacute; dosky Whirlpool</li> <li>v&yacute;ber najpred&aacute;vanej&scaron;&iacute;ch&nbsp;modelov</li> <li>modern&yacute; dizajn</li> <li>funkcia 6. zmysel</li> <li>intuit&iacute;vne ovl&aacute;danie</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/indukcne-varne-dosky-whirlpool?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Plynová varná doska Whirlpool vo vašej kuchyni dokonale vynikne. Jej luxusný dizajn a kvalitné prevedenie oceníte pri každodennom varení. Vyberte si z najpredávanejších modelov za TOP ceny.https://www.zamenej.sk/zlava/info/plynove-varne-dosky-whirlpool?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/plynove-varne-dosky-whirlpool?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/plynove-varne-dosky-whirlpool?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20245_280aaa.jpg" alt="Fotka: Plynová varná doska Whirlpool vo vašej kuchyni dokonale vynikne. Jej luxusný dizajn a kvalitné prevedenie oceníte pri každodennom varení. Vyberte si z najpredávanejších modelov za TOP ceny." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/plynove-varne-dosky-whirlpool?ref=rss">Plynová varná doska Whirlpool vo vašej kuchyni dokonale vynikne. Jej luxusný dizajn a kvalitné prevedenie oceníte pri každodennom varení. Vyberte si z najpredávanejších modelov za TOP ceny.</a></p><p><ul> <li>plynov&eacute; varn&eacute; dosky Whirlpool</li> <li>v&yacute;ber najpred&aacute;vanej&scaron;&iacute;ch&nbsp;modelov</li> <li>inovat&iacute;vne funkcie, modern&yacute; dizajn</li> <li>kvalitn&eacute; prevedenie</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/plynove-varne-dosky-whirlpool?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Keď už musíme nosiť rúška, nech nám je pri tom veselo! Zaobstarajte svojim drobcom pestré rúška so vzorom Šmolkov či Mickey Mousa. Sú príjemné na dotyk a vyrobené s láskou na Slovensku!https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-rozpravkove-ruska?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-rozpravkove-ruska?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-rozpravkove-ruska?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20239_280aaa.jpg" alt="Fotka: Keď už musíme nosiť rúška, nech nám je pri tom veselo! Zaobstarajte svojim drobcom pestré rúška so vzorom Šmolkov či Mickey Mousa. Sú príjemné na dotyk a vyrobené s láskou na Slovensku!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-rozpravkove-ruska?ref=rss">Keď už musíme nosiť rúška, nech nám je pri tom veselo! Zaobstarajte svojim drobcom pestré rúška so vzorom Šmolkov či Mickey Mousa. Sú príjemné na dotyk a vyrobené s láskou na Slovensku!</a></p><p><ul> <li>bavlnen&eacute; r&uacute;&scaron;ka pre deti</li> <li>rozpr&aacute;vkov&eacute; vzory</li> <li>100% bavlna</li> <li>možn&eacute; prať a opakovane použ&iacute;vať</li> <li>vyroben&eacute; na Slovensku</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-rozpravkove-ruska?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Vstavaná mikrovlnka Whirlpool perfektne zapadne do vašej kuchyne. Jej luxusný dizajn a inovatívne funkcie oceníte pri každodennom ohrievaní či grilovaní jedál.https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-mikrovlnne-rury-whirlpool?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-mikrovlnne-rury-whirlpool?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-mikrovlnne-rury-whirlpool?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20238_280aaa.jpg" alt="Fotka: Vstavaná mikrovlnka Whirlpool perfektne zapadne do vašej kuchyne. Jej luxusný dizajn a inovatívne funkcie oceníte pri každodennom ohrievaní či grilovaní jedál." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-mikrovlnne-rury-whirlpool?ref=rss">Vstavaná mikrovlnka Whirlpool perfektne zapadne do vašej kuchyne. Jej luxusný dizajn a inovatívne funkcie oceníte pri každodennom ohrievaní či grilovaní jedál.</a></p><p><ul> <li>vstavan&eacute; mikrovlnn&eacute; r&uacute;ry Whirlpool</li> <li>v&yacute;ber najpred&aacute;vanej&scaron;&iacute;ch&nbsp;modelov</li> <li>modern&yacute; dizajn</li> <li>biela, čierna, nerezov&aacute; farba</li> <li>modely midi a mini</li> <li>ohrievanie, grilovanie, zapekanie i vysm&aacute;žanie</li> <li>intuit&iacute;vne ovl&aacute;danie</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-mikrovlnne-rury-whirlpool?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Buďte štýloví, noste dziajnové rúško! V našej ponuke nájdete rúška s vianočnými alebo ľudovými vzormi, ktoré sa dajú opakovane používať. Vyrobené s láskou na Slovensku!https://www.zamenej.sk/zlava/info/vysivane-bavlnene-ruska?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/vysivane-bavlnene-ruska?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vysivane-bavlnene-ruska?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20237_280aab.jpg" alt="Fotka: Buďte štýloví, noste dziajnové rúško! V našej ponuke nájdete rúška s vianočnými alebo ľudovými vzormi, ktoré sa dajú opakovane používať. Vyrobené s láskou na Slovensku!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vysivane-bavlnene-ruska?ref=rss">Buďte štýloví, noste dziajnové rúško! V našej ponuke nájdete rúška s vianočnými alebo ľudovými vzormi, ktoré sa dajú opakovane používať. Vyrobené s láskou na Slovensku!</a></p><p><ul> <li>bavlnen&eacute; r&uacute;&scaron;ka</li> <li>vianočn&yacute; mot&iacute;v alebo vy&scaron;&iacute;van&eacute; ľudov&eacute; mot&iacute;vy</li> <li>100% bavlna</li> <li>možn&eacute; prať a opakovane použ&iacute;vať</li> <li>vyroben&eacute; na Slovensku</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vysivane-bavlnene-ruska?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Vstavaná rúra Whirlpool sa postará o dokonale upečené mäso, koláč alebo čokoľvek, čo pre ňu pripravíte. Má luxusný dizajn a inovatívne funkcie, ktoré ocení každá gazdinka.https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-rury-whirlpool?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-rury-whirlpool?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-rury-whirlpool?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20236_280aaa.jpg" alt="Fotka: Vstavaná rúra Whirlpool sa postará o dokonale upečené mäso, koláč alebo čokoľvek, čo pre ňu pripravíte. Má luxusný dizajn a inovatívne funkcie, ktoré ocení každá gazdinka." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-rury-whirlpool?ref=rss">Vstavaná rúra Whirlpool sa postará o dokonale upečené mäso, koláč alebo čokoľvek, čo pre ňu pripravíte. Má luxusný dizajn a inovatívne funkcie, ktoré ocení každá gazdinka.</a></p><p><ul> <li>vstavan&eacute; r&uacute;ry Whirlpool</li> <li>TOP najpred&aacute;vanej&scaron;ie modely</li> <li>nadčasov&yacute; dizajn</li> <li>z&aacute;kladn&eacute; funkcie: teplovzdu&scaron;n&eacute; pečenie, statick&eacute; pečenie, gril, ventil&aacute;tor</li> <li>&scaron;peci&aacute;lne funkcie Ready2Cook, 6. zmysel, udržiavanie tepla</li> <li>na v&yacute;ber biela alebo čierna farba</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/vstavane-rury-whirlpool?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Stierací plagát Ročná výzva vás bude motivovať k splneniu cieľov, nech už sú akékoľvek. Stanovte si cieľ na mesiac alebo na celý rok, vpíšte ich do pripravených políčok a vaša cesta sa môže začať!https://www.zamenej.sk/zlava/info/stieraci-plagat-rocna-vyzva?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/stieraci-plagat-rocna-vyzva?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/stieraci-plagat-rocna-vyzva?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20232_280aaa.jpg" alt="Fotka: Stierací plagát Ročná výzva vás bude motivovať k splneniu cieľov, nech už sú akékoľvek. Stanovte si cieľ na mesiac alebo na celý rok, vpíšte ich do pripravených políčok a vaša cesta sa môže začať!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/stieraci-plagat-rocna-vyzva?ref=rss">Stierací plagát Ročná výzva vás bude motivovať k splneniu cieľov, nech už sú akékoľvek. Stanovte si cieľ na mesiac alebo na celý rok, vpíšte ich do pripravených políčok a vaša cesta sa môže začať!</a></p><p><ul> <li>stierac&iacute; plag&aacute;t Ročn&aacute; v&yacute;zva - One year challenge poster</li> <li>366 stierateľn&yacute;ch pol&iacute;čok</li> <li>rozmery 42 x 29,7 cm</li> <li>vrchn&uacute; vrstvu tvor&iacute; &scaron;peci&aacute;lna zlat&aacute; stieracia f&oacute;lia, ktor&aacute; sa d&aacute; zotrieť priložen&yacute;m trs&aacute;tkom, mincou alebo in&yacute;m podobn&yacute;m predmetom</li> <li>spodn&aacute; vrstva (odhalen&aacute; po zotret&iacute; stieracej f&oacute;lie na dňoch) m&aacute; farebn&eacute; značky &bdquo;palec hore&ldquo;</li> <li>dod&aacute;van&eacute; v ochrannom darčekovom tubuse</li> </ul> <p><img alt="" class="img-responsive" src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/banner.jpg" /></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/stieraci-plagat-rocna-vyzva?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Majte na očiach celý svet. Vyberte si z ponuky dizajnových drevených máp na stenu, ktoré okrášlia každý interiér. Na výber 3 veľkosti.https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-line?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-line?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-line?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20230_280aaa.jpg" alt="Fotka: Majte na očiach celý svet. Vyberte si z ponuky dizajnových drevených máp na stenu, ktoré okrášlia každý interiér. Na výber 3 veľkosti." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-line?ref=rss">Majte na očiach celý svet. Vyberte si z ponuky dizajnových drevených máp na stenu, ktoré okrášlia každý interiér. Na výber 3 veľkosti.</a></p><p><ul> <li>dreven&aacute; mapa sveta&nbsp;Line</li> <li>materi&aacute;l: preglejka (viacero vrstiev drevenej dyhy), jednostranne lakovan&aacute;</li> <li>na v&yacute;ber farby: zlat&yacute; dub, natur, čierna, palisander, čere&scaron;ňa, orech (farbu uvediete do pozn&aacute;mky pri objedn&aacute;vke)</li> <li>laserom vyrez&aacute;van&aacute; mapa, prec&iacute;zne prevedenie</li> <li>ručne sp&aacute;jan&aacute;</li> <li>odpor&uacute;čame na stenu prilepiť lepidlom Mamut (nie je s&uacute;časťou balenia)</li> <li>nadizajnovan&eacute; a vyroben&eacute; na Slovensku</li> <li>fyzicky je mapy možn&eacute; vidieť v s&iacute;dle na&scaron;ej firmy na Dunajskej 4 v Bratislave</li> <li><strong>v ponuke aj doplnky&nbsp;k map&aacute;m</strong>: pripin&aacute;čiky s vlajkami kraj&iacute;n, dreven&eacute; &scaron;tipčeky na fotografie s pripin&aacute;čikom, kovov&eacute; zapichovacie lietadielka</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-line?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Majte na očiach celý svet. Vyberte si dizajnovú mapu sveta Industrial, ktorá okrášli každý interiér.https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-industrial?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-industrial?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-industrial?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20221_280aaa.jpg" alt="Fotka: Majte na očiach celý svet. Vyberte si dizajnovú mapu sveta Industrial, ktorá okrášli každý interiér." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-industrial?ref=rss">Majte na očiach celý svet. Vyberte si dizajnovú mapu sveta Industrial, ktorá okrášli každý interiér.</a></p><p><ul> <li>dreven&aacute; mapa sveta Industrial&nbsp;</li> <li>materi&aacute;l: preglejka (viacero vrstiev drevenej dyhy), jednostranne lakovan&aacute;, farba natur - pr&iacute;rodn&eacute; svetl&eacute; drevo</li> <li>11 ďal&scaron;&iacute;ch farieb na v&yacute;ber - ako možnosť inej povrchovej &uacute;pravy mapy</li> <li>laserom vyrez&aacute;van&aacute; mapa, prec&iacute;zne prevedenie</li> <li>ručne sp&aacute;jan&aacute;</li> <li>7 vrstiev 3mm preglejky, ktor&eacute; vytv&aacute;raj&uacute; jedinečn&yacute; 3d efekt. Celkov&aacute; hr&uacute;bka mapy 21mm</li> <li>odpor&uacute;čame na stenu prilepiť lepidlom Mamut (nie je s&uacute;časťou balenia)</li> <li>nadizajnovan&eacute; a vyroben&eacute; na Slovensku</li> <li>fyzicky je mapy možn&eacute; vidieť v s&iacute;dle na&scaron;ej firmy na Dunajskej 4 v Bratislave</li> <li><strong>v ponuke aj doplnky&nbsp;k map&aacute;m</strong>: pripin&aacute;čiky s vlajkami kraj&iacute;n, dreven&eacute; &scaron;tipčeky na fotografie s pripin&aacute;čikom, kovov&eacute; zapichovacie lietadielka</li> </ul> <p>&nbsp;</p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevena-mapa-sveta-industrial?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Tričká Ferrino sú ideálne na turistiku, šport i bežné nosenie. Sú vyrobené z kvalitných materiálov a majú originálne farebné prevedenie. Kúpte si tričko svetoznámej značky a vyniknite v dave!https://www.zamenej.sk/zlava/info/panske-tricka-ferrino?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/panske-tricka-ferrino?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/panske-tricka-ferrino?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20212_280aaa.jpg" alt="Fotka: Tričká Ferrino sú ideálne na turistiku, šport i bežné nosenie. Sú vyrobené z kvalitných materiálov a majú originálne farebné prevedenie. Kúpte si tričko svetoznámej značky a vyniknite v dave!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/panske-tricka-ferrino?ref=rss">Tričká Ferrino sú ideálne na turistiku, šport i bežné nosenie. Sú vyrobené z kvalitných materiálov a majú originálne farebné prevedenie. Kúpte si tričko svetoznámej značky a vyniknite v dave!</a></p><p><ul> <li>p&aacute;nske tričk&aacute; Ferrino</li> <li>overen&aacute; talianska značka</li> <li>2 v&yacute;razn&eacute; farby na v&yacute;ber</li> <li>veľkosti M-XL</li> <li>vl&aacute;kno z eukalyptovej&nbsp;buničiny je jemn&eacute;, r&yacute;chloschn&uacute;ce&nbsp;a antibakteri&aacute;lne</li> <li>materi&aacute;l: 76% Polyester, 19% Lyocell&reg;, 5% Elastan</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/panske-tricka-ferrino?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Chystáte sa na výlet? Nezabudnite si zbaliť pončo Ferrino, ktoré vás zachráni v daždi i počas mrholenia. Počasie je nepredvídateľné, no vy budete s výbavou Ferrino pripravení na všetko!https://www.zamenej.sk/zlava/info/ponco-s-kapucnou-ferrino?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/ponco-s-kapucnou-ferrino?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/ponco-s-kapucnou-ferrino?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20207_280aaa.jpg" alt="Fotka: Chystáte sa na výlet? Nezabudnite si zbaliť pončo Ferrino, ktoré vás zachráni v daždi i počas mrholenia. Počasie je nepredvídateľné, no vy budete s výbavou Ferrino pripravení na všetko!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/ponco-s-kapucnou-ferrino?ref=rss">Chystáte sa na výlet? Nezabudnite si zbaliť pončo Ferrino, ktoré vás zachráni v daždi i počas mrholenia. Počasie je nepredvídateľné, no vy budete s výbavou Ferrino pripravení na všetko!</a></p><p><ul> <li>pončo s kapucňou Ferrino</li> <li>materi&aacute;l: pevn&eacute; PVC</li> <li>cvoky na stran&aacute;ch pre ľah&scaron;ie zap&iacute;nanie</li> <li>prelepen&eacute; &scaron;vy</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/ponco-s-kapucnou-ferrino?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Ozdobte si svoj domov mapou prímorskej krajiny, ktorú ste navštívili alebo o ktorej návšteve snívate. Každá mapa je precízne, detailne vytvorená a tvorí ju 12 vrstiev.https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-mapy-primorskych-krajin?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-mapy-primorskych-krajin?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-mapy-primorskych-krajin?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20189_280aab.jpg" alt="Fotka: Ozdobte si svoj domov mapou prímorskej krajiny, ktorú ste navštívili alebo o ktorej návšteve snívate. Každá mapa je precízne, detailne vytvorená a tvorí ju 12 vrstiev." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-mapy-primorskych-krajin?ref=rss">Ozdobte si svoj domov mapou prímorskej krajiny, ktorú ste navštívili alebo o ktorej návšteve snívate. Každá mapa je precízne, detailne vytvorená a tvorí ju 12 vrstiev.</a></p><p><ul> <li>dreven&eacute; mapy pr&iacute;morsk&yacute;ch kraj&iacute;n s rozmermi 60 x 38 cm alebo&nbsp;</li> <li>materi&aacute;l: viacfarebn&eacute; moren&eacute; drevo</li> <li>uveden&eacute; aj n&aacute;zvy &scaron;t&aacute;tov a hlavn&eacute; mest&aacute;</li> <li>laserom vyrez&aacute;van&aacute; mapa, prec&iacute;zne prevedenie</li> <li>12 vrstiev</li> <li>ručne sp&aacute;jan&aacute;</li> <li>v ponuke je vy&scaron;e 100 r&ocirc;znych, už hotov&yacute;ch m&aacute;p a&nbsp;z&aacute;kazkovo je možn&eacute; objednať si aj ak&uacute;koľvek in&uacute; časť sveta - podľa želania z&aacute;kazn&iacute;ka (stač&iacute; n&aacute;m nap&iacute;sať na produkty@zamenej.sk)</li> <li><strong>v ponuke aj doplnky&nbsp;k map&aacute;m</strong>: pripin&aacute;čiky s vlajkami kraj&iacute;n, dreven&eacute; &scaron;tipčeky na fotografie s pripin&aacute;čikom, kovov&eacute; zapichovacie lietadielka</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-mapy-primorskych-krajin?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000