Zľavy ZaMenej.skhttps://www.zamenej.sk/Kolektívne nakupovanie vo Vašom mestesk-skPripustíte k svojmu auto iba profesionálov? Zariaďte si prezutie pneumatík v obľúbenom Autoservise Riva Plus v bratislavskom Lamači. Pripravte svoje autíčko na zimu!https://www.zamenej.sk/zlava/info/prezutie-pneumatik-riva-plus-bratislava-lamac-zima?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/prezutie-pneumatik-riva-plus-bratislava-lamac-zima?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/prezutie-pneumatik-riva-plus-bratislava-lamac-zima?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20553_280aaa.jpg" alt="Fotka: Pripustíte k svojmu auto iba profesionálov? Zariaďte si prezutie pneumatík v obľúbenom Autoservise Riva Plus v bratislavskom Lamači. Pripravte svoje autíčko na zimu!" /></a></p><p>Bratislava: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/prezutie-pneumatik-riva-plus-bratislava-lamac-zima?ref=rss">Pripustíte k svojmu auto iba profesionálov? Zariaďte si prezutie pneumatík v obľúbenom Autoservise Riva Plus v bratislavskom Lamači. Pripravte svoje autíčko na zimu!</a></p><p><ul> <li>zľava na v&yacute;menu kolies alebo kompletn&eacute; prezutie pneumat&iacute;k</li> <li>v&yacute;mena pneumat&iacute;k do veľkosti disku 17&quot;</li> <li>prezutie s vyv&aacute;žen&iacute;m diskov kolies vr&aacute;tane z&aacute;važ&iacute;</li> <li>navy&scaron;e kompletn&aacute; vizu&aacute;lna kontrola vozidla po zimnej prev&aacute;dzke</li> <li>kvalitn&yacute; profesion&aacute;lny servis, r&yacute;chly a &uacute;stretov&yacute; person&aacute;l</li> </ul> <p><img alt="" class="img-responsive" src="https://www.zamenej.sk/img/deals/18852_gal_5.jpg" /></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/prezutie-pneumatik-riva-plus-bratislava-lamac-zima?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Portorož FIT camp v 4*Hotel Histrion s polpenziou - kompletne novozrekonštruovaný 4*Hotel Histrionhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-portoroz-histrion-fit-camp?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-portoroz-histrion-fit-camp?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-portoroz-histrion-fit-camp?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20537_280jtf.jpg" alt="Fotka: Portorož FIT camp v 4*Hotel Histrion s polpenziou - kompletne novozrekonštruovaný 4*Hotel Histrion" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-portoroz-histrion-fit-camp?ref=rss">Portorož FIT camp v 4*Hotel Histrion s polpenziou - kompletne novozrekonštruovaný 4*Hotel Histrion</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li>ubytovanie na 3-5&nbsp;noc&iacute; v&nbsp;<strong>Hoteli Histrion****</strong></li> <li>stravovanie<strong>&nbsp;formou polpenzie&nbsp;</strong></li> <li><strong>fitness program počas 3 dn&iacute; podľa programu&nbsp;pod veden&iacute;m medzin&aacute;rodne uzn&aacute;vanej fitness tr&eacute;nerky Lucii Medekovej a obľ&uacute;benej in&scaron;truktorky jogy Danky Baloghovej&nbsp;</strong></li> </ul> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</li> <li>služby deleg&aacute;ta</li> <li>miestne poplatky (cca 3,50 &euro;&nbsp;noc/ osoba&nbsp;- plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>cestovn&eacute; poistenie (voliteľn&eacute;)​</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-portoroz-histrion-fit-camp?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +00003*Resort Čerešňový Sad - Vysoké Tatryhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-resort-ceresnovy-sad?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-resort-ceresnovy-sad?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-resort-ceresnovy-sad?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20391_280qsk.jpg" alt="Fotka: 3*Resort Čerešňový Sad - Vysoké Tatry" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-resort-ceresnovy-sad?ref=rss">3*Resort Čerešňový Sad - Vysoké Tatry</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li>ubytovanie na 2, 3 alebo 4 noci v&nbsp;Resorte Čere&scaron;ňov&yacute; Sad<strong>***&nbsp;</strong></li> <li>Wi-Fi pripojenie</li> <li>Parkovanie</li> </ul> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li><span><span>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</span></span></li> <li><span><span>miestne poplatky (cca 0.50 &euro;</span></span><span><span>noc/osoba, plat&iacute; sa na mieste)</span></span></li> <li><span><span>poistenie storno (voliteľn&eacute;)</span></span></li> <li>parkovanie​</li> <li>stravu - dostupnosť služieb z&aacute;vis&iacute; od nariadenia vl&aacute;dy a aktu&aacute;lnej situ&aacute;cie v čase pobytu</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-resort-ceresnovy-sad?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Dubaj z Budapešti-4*Hilton Garden Inn Dubai Al Mina - odlet z BUDAPEŠTIhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-dubaj-hilton-mina-budapest?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-dubaj-hilton-mina-budapest?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-dubaj-hilton-mina-budapest?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20430_280vjk.jpg" alt="Fotka: Dubaj z Budapešti-4*Hilton Garden Inn Dubai Al Mina - odlet z BUDAPEŠTI" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-dubaj-hilton-mina-budapest?ref=rss">Dubaj z Budapešti-4*Hilton Garden Inn Dubai Al Mina - odlet z BUDAPEŠTI</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li><span>1 obojsmern&uacute; letenku v ekonomickej triede na trase</span><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;<strong>Budape&scaron;ť- Dubaj - Budape&scaron;ť&nbsp;</strong></span></li> <li><span><span><span>v&scaron;etky letiskov&eacute; a palivov&eacute; poplatky</span></span></span></li> <li>1 ks pr&iacute;ručnej batožiny do 10 kg (40cm x 30cm x 20cm)</li> <li><span><span><span><span>vystavenie lete</span>nky &ndash; potvrdenie rezerv&aacute;cie u leteck&eacute;ho dopravcu a vystavenie &nbsp;cestovn&eacute;ho dokladu</span></span></span></li> <li>online check in &ndash; elektronick&uacute; registr&aacute;ciu pasažierov a vystavenie palubn&eacute;ho l&iacute;stka&nbsp;</li> <li><span><span><span>ubytovanie na<strong>&nbsp;5&nbsp;-7 noc&iacute;</strong> v&nbsp;</span></span></span><span><span><span>hoteli&nbsp;</span></span></span><strong>Hilton Garden Inn Dubai Al Mina****</strong></li> <li><span><span><span>raňajky formou bufetu</span></span></span></li> </ul> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li><strong>transfer letisko - hotel - letisko</strong> (tip n&aacute;jdete v z&aacute;ložke &quot;Užitočn&eacute; info: Cesta do hotela&quot;)</li> <li>miestne poplatky (15 AED /izba/noc, plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>cestovn&eacute; poistenie (voliteľn&eacute;)</li> <li>služby deleg&aacute;ta</li> <li>podpalubn&aacute;&nbsp; batožina&nbsp;​​</li> <li>priority boarding, ktor&yacute; umožňuje zobrať na palubu 1 kus pr&iacute;ručnej batožiny v rozmeroch 55 x 40 x 23cm do 10kg</li> <li>jednodňov&aacute;&nbsp;vstupenka&nbsp;na EXPO 2020</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-dubaj-hilton-mina-budapest?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Urobte si výlet do nádhernej prírody Banskej Štiavnice a ubytujte sa v útulnom Penzióne Kremenisko. Vychutnajte si vynikajúcu polpenziu a fľašu vína.https://www.zamenej.sk/zlava/info/banska-stiavnica-pobyt-v-oblubenom-penzione-kremenisko?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/banska-stiavnica-pobyt-v-oblubenom-penzione-kremenisko?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/banska-stiavnica-pobyt-v-oblubenom-penzione-kremenisko?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20303_280aaa.jpg" alt="Fotka: Urobte si výlet do nádhernej prírody Banskej Štiavnice a ubytujte sa v útulnom Penzióne Kremenisko. Vychutnajte si vynikajúcu polpenziu a fľašu vína." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/banska-stiavnica-pobyt-v-oblubenom-penzione-kremenisko?ref=rss">Urobte si výlet do nádhernej prírody Banskej Štiavnice a ubytujte sa v útulnom Penzióne Kremenisko. Vychutnajte si vynikajúcu polpenziu a fľašu vína.</a></p><p><ul> <li>zľava na 3, 4&nbsp;alebo&nbsp;5-dňov&yacute; pobyt v Penzi&oacute;ne Kremenisko pre 2 osoby</li> <li>&scaron;t&uacute;di&aacute; či apartm&aacute;ny vybaven&eacute; vlastnou kuchynkou a izby bez kuchyne</li> <li>kr&aacute;sne prostredie chr&aacute;nenej pr&iacute;rody &Scaron;tiavnick&yacute;ch vrchov v Banskej &Scaron;tiavnici</li> <li>možnosť vstupu do priv&aacute;tnej sauny</li> <li>vhodn&eacute; pre pobyt s deťmi</li> <li>dom&aacute;ci&nbsp;mil&aacute;čikovia s&uacute; srdečne v&iacute;tan&iacute;</li> <li>parkovanie je gr&aacute;tis</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/banska-stiavnica-pobyt-v-oblubenom-penzione-kremenisko?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Slovinsko-4*Best Western Hotel Kranjska Gora - 3 alebo 4 dni v Triglavskom národnom parkuhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-kranjska-gora?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-kranjska-gora?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-kranjska-gora?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20435_280ncs.jpg" alt="Fotka: Slovinsko-4*Best Western Hotel Kranjska Gora - 3 alebo 4 dni v Triglavskom národnom parku" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-kranjska-gora?ref=rss">Slovinsko-4*Best Western Hotel Kranjska Gora - 3 alebo 4 dni v Triglavskom národnom parku</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li><span><span><span>ubytovanie na 2, 3 alebo&nbsp;4&nbsp;noci v hoteli&nbsp;</span></span></span><strong><span>Hotel Best Western Kranjska Gora****</span></strong></li> <li><span><span><span>stravovanie formou bufetov&yacute;ch raňajok</span></span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</li> <li>služby deleg&aacute;ta</li> <li>miestne poplatky (cca 1,27&euro; noc/&nbsp;osoba&nbsp;- plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>cestovn&eacute; poistenie (voliteľn&eacute;)​</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-slovinsko-kranjska-gora?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Wed, 25 Oct 8400 16:33:47 +0000Brno-4*Maximus Resort - Odpočinok v novom 4* hoteli s raňajkami a možnosťou vstupu do wellness.https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-brno-maximus-resort?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-brno-maximus-resort?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-brno-maximus-resort?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20367_280rlv.jpg" alt="Fotka: Brno-4*Maximus Resort - Odpočinok v novom 4* hoteli s raňajkami a možnosťou vstupu do wellness." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-brno-maximus-resort?ref=rss">Brno-4*Maximus Resort - Odpočinok v novom 4* hoteli s raňajkami a možnosťou vstupu do wellness.</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li>ubytovanie v izbe typu Standard v hoteli <strong>Maximus Resort****</strong></li> <li>raňajky -&nbsp;<span>forma stravovania z&aacute;vis&iacute; od obsadenosti hotela a od platn&yacute;ch nariaden&iacute; vl&aacute;dy v čase pobyt</span></li> <li>parkovanie (vonkaj&scaron;ie, bez nutnosti predo&scaron;lej rezerv&aacute;cie)</li> <li>Shuttle bus - bezplatn&yacute; pravideln&yacute; spoj pre hotelov&yacute;ch host&iacute; zo zast&aacute;vky Př&iacute;stavi&scaron;tě (električka č. 1) k hotelu Maximus Resort</li> <li>Wi-Fi</li> </ul> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li><span>miestne poplatky </span><span>(</span><span>platia sa na mieste)</span></li> <li><span>vstup do wellness (možnosť zak&uacute;penia priamo v hoteli) - </span><span>prev&aacute;dzka wellness centra z&aacute;vis&iacute; od aktu&aacute;lnych nariaden&iacute; vl&aacute;dy v čase pobytu</span></li> <li><span>dopravu (vlastn&aacute; doprava) </span></li> <li><span>poistenie storna (voliteľn&eacute;)</span></li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-brno-maximus-resort?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Wed, 25 Oct 8400 16:33:47 +0000Príroda v Tatrách je balzamom na všetky problémy. Príďte sa o tom presvedčiť na zimnom pobyte v Hoteli Tatranec počas 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8-dňového pobytu s polpenziou a balíčkom zliav.https://www.zamenej.sk/zlava/info/pohodovy-pobyt-v-tatranskej-lomnici-hotel-tatranec?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pohodovy-pobyt-v-tatranskej-lomnici-hotel-tatranec?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pohodovy-pobyt-v-tatranskej-lomnici-hotel-tatranec?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20228_280aac.jpg" alt="Fotka: Príroda v Tatrách je balzamom na všetky problémy. Príďte sa o tom presvedčiť na zimnom pobyte v Hoteli Tatranec počas 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8-dňového pobytu s polpenziou a balíčkom zliav." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pohodovy-pobyt-v-tatranskej-lomnici-hotel-tatranec?ref=rss">Príroda v Tatrách je balzamom na všetky problémy. Príďte sa o tom presvedčiť na zimnom pobyte v Hoteli Tatranec počas 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8-dňového pobytu s polpenziou a balíčkom zliav.</a></p><p><ul> <li>zľava na 3, 4, 5, alebo 6-dňov&yacute; pobyt pre jednu osobu v Hoteli Tatranec v Tatranskej Lomnici</li> <li>bohat&eacute; možnosti na turistiku aj počas zimy</li> <li>vhodn&eacute; pre p&aacute;ry i rodiny s deťmi</li> <li>pobyt v centre Vysok&yacute;ch Tatier na &uacute;p&auml;t&iacute; &scaron;t&iacute;tov</li> </ul> <p><img alt="" class="img-responsive" src="https://www.zamenej.sk/img/deals/8759_gal6.jpg" /></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pohodovy-pobyt-v-tatranskej-lomnici-hotel-tatranec?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Rím-3*Romoli z Viedne - v blízkosti centra, cca 25 min jazdyhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-rim-romoli-z-vie?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-rim-romoli-z-vie?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-rim-romoli-z-vie?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20421_280zsg.jpg" alt="Fotka: Rím-3*Romoli z Viedne - v blízkosti centra, cca 25 min jazdy" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-rim-romoli-z-vie?ref=rss">Rím-3*Romoli z Viedne - v blízkosti centra, cca 25 min jazdy</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li><span><span><span><span>1 obojsmern&uacute; letenku v ekonomickej triede na trase</span>&nbsp;<strong>Viedeň&nbsp;- R&iacute;m (Fiumicino) - Viedeň&nbsp;</strong></span></span></span></li> <li><span><span><span>v&scaron;etky letiskov&eacute; a palivov&eacute; poplatky</span></span></span></li> <li>1 kus malej pr&iacute;ručnej batožiny v rozmeroch max. 40 x 30&nbsp;x 20cm&nbsp;</li> <li><span><span><span><span><span><span>ubytovanie v hoteli<strong>&nbsp;Romoli***</strong></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span>raňajky formou bufetu</span></span></span></li> <li><span><span><span><span>vystavenie lete</span>nky &ndash; potvrdenie rezerv&aacute;cie u leteck&eacute;ho dopravcu a vystavenie &nbsp;cestovn&eacute;ho dokladu</span></span></span></li> <li><span><span><span>online check in &ndash; elektronick&uacute; registr&aacute;ciu pasažierov a vystavenie palubn&eacute;ho l&iacute;stka</span></span></span></li> </ul> <div> <ul> </ul> <p><span><span><span><strong>​</strong></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li>transfer&nbsp;letisko - hotel - letisko</li> <li>služby deleg&aacute;ta</li> <li>miestne poplatky (cca 3&euro; noc/osoba, plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>cestovn&eacute; poistenie (voliteľn&eacute;)</li> <li>podpalubn&uacute; batožinu (voliteľn&eacute;)</li> <li>​priority boarding, ktor&yacute; umožňuje zobrať na palubu 1 kus pr&iacute;ručnej batožiny v rozmeroch 55 x 40 x 20 cm do 10 kg&nbsp;</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-rim-romoli-z-vie?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Praha-5*Ambassador Zlatá Husa - hotel na Václavskom námestíhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-praha-ambassador?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-praha-ambassador?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-praha-ambassador?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20411_280orl.jpg" alt="Fotka: Praha-5*Ambassador Zlatá Husa - hotel na Václavskom námestí" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-praha-ambassador?ref=rss">Praha-5*Ambassador Zlatá Husa - hotel na Václavskom námestí</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li><span><span><span>ubytovanie&nbsp;v hoteli&nbsp;<strong>Ambassador Zlat&aacute; Husa*****</strong></span></span></span></li> <li><span><span><span>raňajky formou bufetov&yacute;ch stolov -&nbsp;</span></span></span><span>forma stravovania z&aacute;vis&iacute; od obsadenosti hotela a od platn&yacute;ch nariaden&iacute; vl&aacute;dy v čase pobytu</span></li> </ul> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</li> <li>služby deleg&aacute;ta</li> <li>miestne poplatky (cca 1&euro; noc/osoba, plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>cestovn&eacute; poistenie (voliteľn&eacute;)​</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-praha-ambassador?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Český Krumlov-4*Hotel Bellevue - Predĺžený víkend v historickom 4* hoteli s raňajkamihttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-cesky-krumlov-bellevue?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-cesky-krumlov-bellevue?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-cesky-krumlov-bellevue?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20388_280fqj.jpg" alt="Fotka: Český Krumlov-4*Hotel Bellevue - Predĺžený víkend v historickom 4* hoteli s raňajkami" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-cesky-krumlov-bellevue?ref=rss">Český Krumlov-4*Hotel Bellevue - Predĺžený víkend v historickom 4* hoteli s raňajkami</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li>ubytovanie v hoteli <strong>Bellevue****</strong></li> <li><strong>raňajky </strong>formou bufetu -&nbsp;<span>forma stravovania z&aacute;vis&iacute; od obsadenosti hotela a od platn&yacute;ch nariaden&iacute; vl&aacute;dy v čase pobytu</span></li> <li>neobmedzen&yacute; vstup do sauny -&nbsp;<span>dostupnosť služieb z&aacute;vis&iacute; od nariadenia vl&aacute;dy a aktu&aacute;lnej situ&aacute;cie v čase pobytu</span></li> <li>Wi-Fi</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li>miestne poplatky (plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>poistenie storna (voliteľn&eacute;)</li> <li>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-cesky-krumlov-bellevue?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Mariánské Lázně-4*Orea Bohemia - Kvalitné ubytovanie v centre Mariánských Lázníhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-marianske-lazne-orea-bohemia?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-marianske-lazne-orea-bohemia?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-marianske-lazne-orea-bohemia?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20363_280gbq.jpg" alt="Fotka: Mariánské Lázně-4*Orea Bohemia - Kvalitné ubytovanie v centre Mariánských Lázní" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-marianske-lazne-orea-bohemia?ref=rss">Mariánské Lázně-4*Orea Bohemia - Kvalitné ubytovanie v centre Mariánských Lázní</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li>ubytovanie na 2,&nbsp;3 alebo 4 noci&nbsp;v hoteli&nbsp;<strong><span><span><strong>OREA Spa Hotel Bohemia</strong></span></span><strong>****</strong></strong></li> <li>raňajky -&nbsp;forma stravovania z&aacute;vis&iacute; od obsadenosti hotela a od platn&yacute;ch nariaden&iacute; vl&aacute;dy v čase pobyt</li> </ul> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li><span>dopravu (vlastn&aacute; doprava) </span></li> <li><span>miestne poplatky </span><span>(</span><span>platia sa na mieste)</span></li> <li>parkovanie</li> <li>wellness -&nbsp;<span>prev&aacute;dzka wellness centra z&aacute;vis&iacute; od aktu&aacute;lnych nariaden&iacute; vl&aacute;dy v čase pobytu</span></li> <li><span>poistenie storna (voliteľn&eacute;)</span></li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-marianske-lazne-orea-bohemia?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Demänová Rezort - Demänováhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-demanova-rezort?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-demanova-rezort?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-demanova-rezort?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20408_280foq.jpg" alt="Fotka: Demänová Rezort - Demänová" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-demanova-rezort?ref=rss">Demänová Rezort - Demänová</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li><span><span>ubytovanie <strong>v&nbsp;</strong></span></span><strong>apartm&aacute;ne Relax</strong> (pre 2+2 osoby) v Dem&auml;nov&aacute; rezort&nbsp;</li> <li><span>Wi-Fi pripojenie</span></li> <li>parkovacie miesto vedľa každ&eacute;ho domu</li> <li>vstup do Wellness centra (počet vstupov počas pobytu = počet prenocovan&iacute;) - prev&aacute;dzka wellness centra z&aacute;vis&iacute; od aktu&aacute;lnych nariaden&iacute; vl&aacute;dy v čase pobytu&nbsp;</li> <li>vstup do&nbsp;Fun Center z&oacute;ny (počas sez&oacute;ny)</li> <li>vstup do Ski centrum Dem&auml;nov&aacute;, l&iacute;stok do strediska na každ&yacute; deň pobytu (počas sez&oacute;ny)&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</li> <li>služby deleg&aacute;ta</li> <li>miestne poplatky (cca 1&euro; noc/osoba, plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>poistenie storno (voliteľn&eacute;)</li> <li>stravovanie (možn&eacute; doobjednať raňajky 10 &euro; / noc / osoba, večera 15 &euro; / noc / osoba, polpenzia 25 &euro; / noc / osoba)&nbsp;</li> <li>vratn&aacute; kaucia 100 &euro;&nbsp;</li> <li>detsk&aacute; postieľka na vyžiadanie za poplatok 2 &euro; / noc</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-demanova-rezort?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Wed, 25 Oct 1600 16:32:44 +00003*Hotel Toliar - Vysoké Tatryhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-hotel-toliar?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-hotel-toliar?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-hotel-toliar?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20394_280xfs.jpg" alt="Fotka: 3*Hotel Toliar - Vysoké Tatry" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-hotel-toliar?ref=rss">3*Hotel Toliar - Vysoké Tatry</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li>ubytovanie na 2, 3 alebo 4 noci v <strong>Hoteli Toliar***&nbsp;</strong></li> <li><span><strong>raňajky</strong> formou bufetov&yacute;ch stolov -&nbsp;forma stravovania z&aacute;vis&iacute; od obsadenosti hotela a od platn&yacute;ch nariaden&iacute; vl&aacute;dy v čase pobytu</span></li> <li>Wi-Fi pripojenie</li> <li>parkovanie</li> </ul> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li><span><span>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</span></span></li> <li><span><span>miestne poplatky (cca 1&euro; noc/osoba, plat&iacute; sa na mieste)</span></span></li> <li><span><span>wellness -&nbsp;</span></span><span>prev&aacute;dzka wellness centra z&aacute;vis&iacute; od aktu&aacute;lnych nariaden&iacute; vl&aacute;dy v čase pobytu</span></li> <li><span><span>poistenie storno (voliteľn&eacute;)</span></span></li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-hotel-toliar?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Wed, 25 Oct 1600 16:32:44 +00004*Penzión Zet - Vyšné Ružbachyhttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-vysne-ruzbachy-penzion-zet?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-vysne-ruzbachy-penzion-zet?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-vysne-ruzbachy-penzion-zet?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20375_280gar.jpg" alt="Fotka: 4*Penzión Zet - Vyšné Ružbachy" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-vysne-ruzbachy-penzion-zet?ref=rss">4*Penzión Zet - Vyšné Ružbachy</a></p><p><h3>Cena obsahuje</h3> <ul> <li><span><span><span>ubytovanie na 2 alebo 3&nbsp;noci&nbsp;v dvojl&ocirc;žkovej izbe </span></span></span><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span>v&nbsp;<strong>Penzi&oacute;ne Zet***</strong></span></font></li> <li> <div>parkovanie v are&aacute;li hotela</div> </li> <li> <div>Wi-Fi&nbsp;</div> </li> </ul> <h3>Cena neobsahuje</h3> <ul> <li>dopravu (vlastn&aacute; doprava)</li> <li>stravovanie</li> <li>miestne poplatky (cca 0,50 &euro; noc/osoba, plat&iacute; sa na mieste)</li> <li>poistenie storno (voliteľn&eacute;)</li> <li>vstup do wellness (3 hod. vstup do wellness s v&iacute;rivkou a saunou 10&euro;/osoba) -&nbsp;dostupnosť služieb z&aacute;vis&iacute; od nariadenia vl&aacute;dy a aktu&aacute;lnej situ&aacute;cie v čase pobytu</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pelikan-vysne-ruzbachy-penzion-zet?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Trápia vás stuhnutý chrbát alebo bolesti chrbtice? Doprajte si trochu uvoľnenia v podobe liečebnej masáže. V salóne HelaGoS v centre Bratislavy sa postarajú o vaše kompletné uvoľnenie!https://www.zamenej.sk/zlava/info/relaxacna-liecebna-celotelova-masaz-salon-helagos?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/relaxacna-liecebna-celotelova-masaz-salon-helagos?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/relaxacna-liecebna-celotelova-masaz-salon-helagos?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20215_280aaa.jpg" alt="Fotka: Trápia vás stuhnutý chrbát alebo bolesti chrbtice? Doprajte si trochu uvoľnenia v podobe liečebnej masáže. V salóne HelaGoS v centre Bratislavy sa postarajú o vaše kompletné uvoľnenie!" /></a></p><p>Bratislava: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/relaxacna-liecebna-celotelova-masaz-salon-helagos?ref=rss">Trápia vás stuhnutý chrbát alebo bolesti chrbtice? Doprajte si trochu uvoľnenia v podobe liečebnej masáže. V salóne HelaGoS v centre Bratislavy sa postarajú o vaše kompletné uvoľnenie!</a></p><p><ul> <li>zľava na relaxačno-liečebn&uacute; celotelov&aacute; mas&aacute;ž v Sal&oacute;ne HelaGoS</li> <li>&uacute;ľava od bolesti chrbtice</li> <li>mas&eacute;rka s certifik&aacute;tom</li> <li>super lokalita v Starom meste</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/relaxacna-liecebna-celotelova-masaz-salon-helagos?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Fri, 25 Oct 7720 16:31:57 +0000Drevené Rodostromy, originálne dekorácie pre spríjemnenie a zatraktívnenie vášho bývania. Široký výber variantov a farebných prevedení.https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20352_280aaa.jpg" alt="Fotka: Drevené Rodostromy, originálne dekorácie pre spríjemnenie a zatraktívnenie vášho bývania. Široký výber variantov a farebných prevedení." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?ref=rss">Drevené Rodostromy, originálne dekorácie pre spríjemnenie a zatraktívnenie vášho bývania. Široký výber variantov a farebných prevedení.</a></p><p><ul> <li>dreven&eacute;&nbsp;rodostromy</li> <li>vyroben&eacute; na Slovensku</li> <li>r&yacute;chle doručenie kuri&eacute;rom až priamo k v&aacute;m</li> <li>rozumn&aacute; cena</li> <li>bonus pri k&uacute;pe troch a viac kusov</li> <li>jednoduch&aacute; in&scaron;tal&aacute;cia</li> <li>viacer&eacute; farebn&eacute; varianty a veľkosti</li> </ul> <div class="bs-callout bs-callout-info">&nbsp;</div> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/drevene-dekoracie-rodostromy?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Fri, 25 Oct 1320 16:31:49 +0000Hotel Praha *** v Broumove vám ponúka pohodlie, dobré jedlo a oddych v nádhernej prírode Adršpašsko-Teplických skál. Užite si so svojimi blízkymi dovolenku na 2, 3 alebo 5 nocí.https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-adrspach-hotel-praha-broumov?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-adrspach-hotel-praha-broumov?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-adrspach-hotel-praha-broumov?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20210_280aaa.jpg" alt="Fotka: Hotel Praha *** v Broumove vám ponúka pohodlie, dobré jedlo a oddych v nádhernej prírode Adršpašsko-Teplických skál. Užite si so svojimi blízkymi dovolenku na 2, 3 alebo 5 nocí." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-adrspach-hotel-praha-broumov?ref=rss">Hotel Praha *** v Broumove vám ponúka pohodlie, dobré jedlo a oddych v nádhernej prírode Adršpašsko-Teplických skál. Užite si so svojimi blízkymi dovolenku na 2, 3 alebo 5 nocí.</a></p><p><ul> <li>zľava na pobyt pre dvoch v Hoteli Praha v Broumove - v Adr&scaron;pachu v severov&yacute;chodn&yacute;ch Čech&aacute;ch</li> <li>na v&yacute;ber pobyt na 3, 4 alebo 6 dn&iacute;</li> <li>platnosť kup&oacute;nov až do okt&oacute;bra 2022</li> <li>moderne vybaven&yacute; hotel v historicky chr&aacute;nenej budove</li> <li>pamiatky, skaln&eacute; miesta a turistick&eacute; trasy</li> <li>vyhľad&aacute;van&aacute; lokalita Broumovsk&yacute;ch stien a Adr&scaron;pa&scaron;sk&yacute;ch sk&aacute;l</li> <li>požičovňa bicyklov len 50 m od hotela</li> <li>bezbari&eacute;rov&yacute; pr&iacute;stup v celom hoteli</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-adrspach-hotel-praha-broumov?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Fri, 25 Oct 4120 16:29:50 +0000Ochranný štít s vymeniteľnou prednou časťou. Vhodný pre kuriérov, predavačov, lekárov a ďalších.https://www.zamenej.sk/zlava/info/ochranne-stity?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/ochranne-stity?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/ochranne-stity?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20118_280aaa.jpg" alt="Fotka: Ochranný štít s vymeniteľnou prednou časťou. Vhodný pre kuriérov, predavačov, lekárov a ďalších." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/ochranne-stity?ref=rss">Ochranný štít s vymeniteľnou prednou časťou. Vhodný pre kuriérov, predavačov, lekárov a ďalších.</a></p><p><ul> <li>ochrann&yacute; &scaron;t&iacute;t s vymeniteľnou prednou časťou</li> <li>vyroben&eacute;&nbsp;na 3D tlačiarni</li> <li>vyroben&eacute; na Slovensku</li> <li>farby: modr&aacute;, zelen&aacute;, červen&aacute;, transparentn&aacute;, čierna (farbu nie je možn&eacute; garantovať, do pozn&aacute;mky m&ocirc;žete uviesť preferovan&uacute; farbu - pokiaľ to bude možn&eacute;, v&yacute;robca sa bude snažiť vyhovieť)</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/ochranne-stity?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Užite si hodinku s profesionálnym fotografom, ktorý sa postará o dokonalé zábery vašej rodinky či domácich miláčikov. Profi biznis fotky budú zas dobre reprezentovať vašu firmu a váš tím.https://www.zamenej.sk/zlava/info/photo-studio-zweng-studiove-fotenie-sk?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/photo-studio-zweng-studiove-fotenie-sk?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/photo-studio-zweng-studiove-fotenie-sk?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20345_280aaa.jpg" alt="Fotka: Užite si hodinku s profesionálnym fotografom, ktorý sa postará o dokonalé zábery vašej rodinky či domácich miláčikov. Profi biznis fotky budú zas dobre reprezentovať vašu firmu a váš tím." /></a></p><p>Bratislava, Nitra, Trnava: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/photo-studio-zweng-studiove-fotenie-sk?ref=rss">Užite si hodinku s profesionálnym fotografom, ktorý sa postará o dokonalé zábery vašej rodinky či domácich miláčikov. Profi biznis fotky budú zas dobre reprezentovať vašu firmu a váš tím.</a></p><p><ul> <li>zľava na portr&eacute;tov&eacute; fotenie</li> <li>pre rodiny, b&aacute;b&auml;tk&aacute;, tehuľky, dom&aacute;cich mil&aacute;čikov</li> <li>v ponuke aj variant na biznis fotenie</li> <li>profesion&aacute;lne spracovanie</li> <li>20 ks fotografi&iacute; dodan&eacute; do 1 t&yacute;ždňa</li> <li>v&yacute;born&yacute; tip na darček</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/photo-studio-zweng-studiove-fotenie-sk?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Osvojte si základy fotografie na 6-hodinovom kurze v réžii Photo Studia Zweng. Využite svoj digitálny fotoaparát naplno a postarajte sa bezchybné fotky!https://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-zaklady-fotografie-sk?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-zaklady-fotografie-sk?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-zaklady-fotografie-sk?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20344_280aaa.jpg" alt="Fotka: Osvojte si základy fotografie na 6-hodinovom kurze v réžii Photo Studia Zweng. Využite svoj digitálny fotoaparát naplno a postarajte sa bezchybné fotky!" /></a></p><p>Bratislava, Nitra, Trnava: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-zaklady-fotografie-sk?ref=rss">Osvojte si základy fotografie na 6-hodinovom kurze v réžii Photo Studia Zweng. Využite svoj digitálny fotoaparát naplno a postarajte sa bezchybné fotky!</a></p><p><ul> <li>zľava na kurz z&aacute;klady fotografie</li> <li>na v&yacute;ber dve varianty, podľa počtu os&ocirc;b v skupine</li> <li>osvoj&iacute;te si r&ocirc;zne form&aacute;ty fotografi&iacute;</li> <li>konečne pochop&iacute;te expozičn&yacute; trojuholn&iacute;k</li> <li>dozviete sa ako spr&aacute;vne komponovať z&aacute;bery</li> <li>tip na darček</li> </ul> <p><img alt="" class="img-responsive" src="https://www.zamenej.sk/img/deals/18384_gal4.jpg" /></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-zaklady-fotografie-sk?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Čiernobiele analógové fotografie zažívajú svoj comeback. 1-dňový kurz fotografie pre začiatočníkov vás naučí všetko, čo potrebujete na vyvolávanie analógových fotiek tej najlepšej kvality.https://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-analogova-fotografia-zaklady-fotenia?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-analogova-fotografia-zaklady-fotenia?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-analogova-fotografia-zaklady-fotenia?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20037_280aab.jpg" alt="Fotka: Čiernobiele analógové fotografie zažívajú svoj comeback. 1-dňový kurz fotografie pre začiatočníkov vás naučí všetko, čo potrebujete na vyvolávanie analógových fotiek tej najlepšej kvality." /></a></p><p>Bratislava, Nitra, Trnava: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-analogova-fotografia-zaklady-fotenia?ref=rss">Čiernobiele analógové fotografie zažívajú svoj comeback. 1-dňový kurz fotografie pre začiatočníkov vás naučí všetko, čo potrebujete na vyvolávanie analógových fotiek tej najlepšej kvality.</a></p><p><ul> <li>zľava na kurz z&aacute;klady anal&oacute;govej fotografie</li> <li>ako nastaviť anal&oacute;gov&yacute; fotoapar&aacute;t</li> <li>ako merať svetlo pomocou expozimetra</li> <li>ako vyvolať anal&oacute;gov&yacute; film</li> <li>ako fotiť v exteri&eacute;ri</li> <li>v&yacute;born&yacute; tip na darček</li> </ul> <p><img alt="" class="img-responsive" src="https://www.zamenej.sk/img/deals/18444_gal4.jpg" /></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zweng-kurz-analogova-fotografia-zaklady-fotenia?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Vychutnajte si oddych v Jánskej doline a navštívte rodinný Penzión Limba. Užite si množstvo atrakcií v okolí a prekrásnu liptovskú prírodu. Dieťa do 14 rokov má pobyt zdarma!https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-na-liptove-penzion-limba-2021?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-na-liptove-penzion-limba-2021?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-na-liptove-penzion-limba-2021?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20335_280aaa.jpg" alt="Fotka: Vychutnajte si oddych v Jánskej doline a navštívte rodinný Penzión Limba. Užite si množstvo atrakcií v okolí a prekrásnu liptovskú prírodu. Dieťa do 14 rokov má pobyt zdarma!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-na-liptove-penzion-limba-2021?ref=rss">Vychutnajte si oddych v Jánskej doline a navštívte rodinný Penzión Limba. Užite si množstvo atrakcií v okolí a prekrásnu liptovskú prírodu. Dieťa do 14 rokov má pobyt zdarma!</a></p><p><ul> <li>zľava na pobyt na 3-8 dn&iacute; v Penzi&oacute;ne Limba</li> <li>v&yacute;hodn&aacute; poloha</li> <li>&scaron;irok&eacute; možnosti na&nbsp;turistiku a objavovanie kr&aacute;s Liptova</li> <li>modern&eacute; atrakcie v bl&iacute;zkom okol&iacute;</li> <li>dieťa do 14 rokov zadarmo</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-na-liptove-penzion-limba-2021?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Vychutnajte si pravú horskú dovolenku v rakúskych Alpách v českom penzióne Sunny. Blízkosť národného parku Ötscherland, skvelé raňajky a tie najkrajšie výhľady!https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-pobyt-pension-sunny-alpy-rakusko?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-pobyt-pension-sunny-alpy-rakusko?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-pobyt-pension-sunny-alpy-rakusko?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20343_280aaa.jpg" alt="Fotka: Vychutnajte si pravú horskú dovolenku v rakúskych Alpách v českom penzióne Sunny. Blízkosť národného parku Ötscherland, skvelé raňajky a tie najkrajšie výhľady!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-pobyt-pension-sunny-alpy-rakusko?ref=rss">Vychutnajte si pravú horskú dovolenku v rakúskych Alpách v českom penzióne Sunny. Blízkosť národného parku Ötscherland, skvelé raňajky a tie najkrajšie výhľady!</a></p><p><ul> <li>zľava na pobyt v Penzi&oacute;ne Sunny v Rak&uacute;sku</li> <li>3, 4 alebo 6 dn&iacute; pre dve osoby</li> <li>v cene s&uacute; zahrnut&eacute; raňajky</li> <li>v&yacute;born&aacute; poloha pri rieke a len 500 metrov od jazera Lunz</li> <li>tich&eacute; prostredie v bl&iacute;zkosti n&aacute;rodn&eacute;ho parku&nbsp;&Ouml;tscherland</li> <li>možnosť využitia z&aacute;hrady, grilu či ohniska v letn&yacute;ch mesiacoch</li> <li>spleť turistick&yacute;ch chodn&iacute;kov, vodop&aacute;dy a veľkolep&aacute; jaskyne</li> </ul> <p><img alt="" class="img-responsive" src="https://www.zamenej.sk/img/deals/18181_gal13.jpg" /></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/dovolenka-pobyt-pension-sunny-alpy-rakusko?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Fri, 25 Oct 9320 16:24:57 +0000Nízke Tatry sú skvelé miesto na dovolenku. Krása Demänovskej doliny, božský pokoj a relax vo wellness - to je pobyt v Hoteli Ostredok. Berte rodinu a poďte oddychovať po tatransky!https://www.zamenej.sk/zlava/info/jesen-v-jasnej-v-nizke-tatry-v-hotel-ostredok?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/jesen-v-jasnej-v-nizke-tatry-v-hotel-ostredok?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/jesen-v-jasnej-v-nizke-tatry-v-hotel-ostredok?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20333_280aaa.jpg" alt="Fotka: Nízke Tatry sú skvelé miesto na dovolenku. Krása Demänovskej doliny, božský pokoj a relax vo wellness - to je pobyt v Hoteli Ostredok. Berte rodinu a poďte oddychovať po tatransky!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Česká republika: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/jesen-v-jasnej-v-nizke-tatry-v-hotel-ostredok?ref=rss">Nízke Tatry sú skvelé miesto na dovolenku. Krása Demänovskej doliny, božský pokoj a relax vo wellness - to je pobyt v Hoteli Ostredok. Berte rodinu a poďte oddychovať po tatransky!</a></p><p><ul> <li>zľava na pobyt v Hoteli Ostredok***</li> <li>poloha vo v&yacute;&scaron;ke 1100 m&nbsp;n. m.</li> <li>bohat&eacute; možnosti vo wellness centre - parn&aacute;, infra, f&iacute;nska sauna a jacuzzi pod hol&yacute;m nebom</li> <li>hotel situovan&yacute; v najkraj&scaron;ej časti N&iacute;zkych Tatier</li> <li>&scaron;irok&aacute;&nbsp;ponuka&nbsp;voľnočasov&yacute;ch aktiv&iacute;t</li> <li>v bl&iacute;zkosti možnosti pe&scaron;ej turistiky, cykloturistiky, Thermal park Be&scaron;eňov&aacute; či Aquapark Tatralandia</li> <li>komfortn&eacute; ubytovanie s moderne vybaven&yacute;mi izbami</li> </ul> <p><img alt="" class="img-responsive" src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/8813_gal5.jpg" /></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/jesen-v-jasnej-v-nizke-tatry-v-hotel-ostredok?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Fri, 25 Oct 9320 16:24:57 +0000Komplex minerálov Jurassic Minerals dodá vášmu telu všetky látky, ktoré potrebuje. Využijete ho aj na ošetrenie pokožky či ako nápoj pri športe. Je to čisto prírodný doplnok bez konzervantov a farbív.https://www.zamenej.sk/zlava/info/tekuty-vyzivovy-iontovy-doplnok-jurassic-minerals?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/tekuty-vyzivovy-iontovy-doplnok-jurassic-minerals?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/tekuty-vyzivovy-iontovy-doplnok-jurassic-minerals?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20316_280aab.jpg" alt="Fotka: Komplex minerálov Jurassic Minerals dodá vášmu telu všetky látky, ktoré potrebuje. Využijete ho aj na ošetrenie pokožky či ako nápoj pri športe. Je to čisto prírodný doplnok bez konzervantov a farbív." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/tekuty-vyzivovy-iontovy-doplnok-jurassic-minerals?ref=rss">Komplex minerálov Jurassic Minerals dodá vášmu telu všetky látky, ktoré potrebuje. Využijete ho aj na ošetrenie pokožky či ako nápoj pri športe. Je to čisto prírodný doplnok bez konzervantov a farbív.</a></p><p><ul> <li>zľava na v&yacute;živov&yacute; doplnok Jurassic Minerals</li> <li>pr&iacute;rodn&yacute; produkt v i&oacute;novej&nbsp;forme</li> <li>komplex 72 miner&aacute;lov a stopov&yacute;ch prvkov</li> <li>ľahko sa vstreb&aacute;va, nezaťažuje organizmus</li> <li>podpora imunitn&eacute;ho syst&eacute;mu</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/tekuty-vyzivovy-iontovy-doplnok-jurassic-minerals?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Zábava v ponožkách od Babkales môže začať. Vyberiete si uletený mix babkales alebo ponožky s motívom babka a dedko?https://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20307_280aaa.jpg" alt="Fotka: Zábava v ponožkách od Babkales môže začať. Vyberiete si uletený mix babkales alebo ponožky s motívom babka a dedko?" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?ref=rss">Zábava v ponožkách od Babkales môže začať. Vyberiete si uletený mix babkales alebo ponožky s motívom babka a dedko?</a></p><p><ul> <li>zľava na vesel&eacute; ponožky Babkales</li> <li>d&aacute;mske i p&aacute;nske modely</li> <li>veľkosti 35-38, 39-42, 43-46</li> <li>dizajnovan&eacute; na Slovensku</li> <li>pohodln&eacute; nosenie</li> <li>90% bavlna, 8% polyamid, 2% elastan</li> <li>vhodn&eacute; prať pri 40&deg;C</li> </ul> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/zabavne-ponozky-babkales?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Nedostatok kyslíka v organizme sa môže prejavovať bolesťami hlavy, dýchavičnosťou či závratmi. Odmerajte si kyslíkovú saturáciu pomocou špičkového oximetra a diagnostikujte sa včas!https://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20296_280aaa.jpg" alt="Fotka: Nedostatok kyslíka v organizme sa môže prejavovať bolesťami hlavy, dýchavičnosťou či závratmi. Odmerajte si kyslíkovú saturáciu pomocou špičkového oximetra a diagnostikujte sa včas!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?ref=rss">Nedostatok kyslíka v organizme sa môže prejavovať bolesťami hlavy, dýchavičnosťou či závratmi. Odmerajte si kyslíkovú saturáciu pomocou špičkového oximetra a diagnostikujte sa včas!</a></p><p><ul> <li>zľava na pulzn&yacute; oximeter</li> <li>meranie hladiny kysl&iacute;ka v krvi a pulznej frekvencie</li> <li>včasn&aacute; diagnostika r&ocirc;znych chor&ocirc;b</li> <li>nedostatok kysl&iacute;ka je pr&iacute;znakom aj pneum&oacute;nie sp&ocirc;sobenej coronav&iacute;rusom</li> <li>pred&aacute;vaj&uacute; sa vr&aacute;tane bateriek AAA</li> </ul> <p>&nbsp;</p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/pulzny-oximeter-meranie-stavu-kyslika-a?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Už malé detičky naučíte bicyklovať. S kvalitnými odrážadlami RoyalBaby im to pôjde jedna radosť. Majú ľahkú, pevnú konštrukciu a sú vhodné pre deti od 3 rokov!https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20290_280aaa.jpg" alt="Fotka: Už malé detičky naučíte bicyklovať. S kvalitnými odrážadlami RoyalBaby im to pôjde jedna radosť. Majú ľahkú, pevnú konštrukciu a sú vhodné pre deti od 3 rokov!" /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?ref=rss">Už malé detičky naučíte bicyklovať. S kvalitnými odrážadlami RoyalBaby im to pôjde jedna radosť. Majú ľahkú, pevnú konštrukciu a sú vhodné pre deti od 3 rokov!</a></p><p><ul> <li><strong>zľava na detsk&eacute; odr&aacute;žadlo RoyalBaby</strong></li> <li>ľahk&aacute;&nbsp;kon&scaron;trukcia- horč&iacute;kov&yacute; r&aacute;m MAGNESIUM</li> <li>nastaviteľn&eacute; sedadlo</li> <li>obmedzovač ot&aacute;čania vo volante&nbsp;zabezpečia bezpečn&eacute; man&eacute;vrovanie počas jazdy</li> <li>veľk&eacute; koles&aacute;- zvy&scaron;uj&uacute;&nbsp;komfort pri jazde</li> <li>bez brzdy</li> <li>vhodn&eacute; pre deti od 3&nbsp;rokov</li> <li>nosnosť do 35 kg</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-odrazadla-RoyalBaby-2-druhy?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Detské respirátory FFP2 len za 0,69 EUR za kus. Majú bavlnený filter a sú vyrobené z 3 vrstiev netkanej textílie.https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?ref=rsshttps://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?ref=rss<p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?utm_source=rss&amp;ref=rss-img"><img src="https://cdnzm.fsk.sk/img/deals/20289_280aaa.jpg" alt="Fotka: Detské respirátory FFP2 len za 0,69 EUR za kus. Majú bavlnený filter a sú vyrobené z 3 vrstiev netkanej textílie." /></a></p><p>Bratislava, Slovensko, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš: <a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?ref=rss">Detské respirátory FFP2 len za 0,69 EUR za kus. Majú bavlnený filter a sú vyrobené z 3 vrstiev netkanej textílie.</a></p><p><ul> <li>ochrann&eacute; respir&aacute;tory FFP2 v bielom a&nbsp;farebnom vyhotoven&iacute;&nbsp;pre&nbsp;deti</li> <li>vyroben&eacute; z netkan&yacute;ch nanovl&aacute;kien, maj&uacute; tri dvojit&eacute; vrstvy, bavlnen&yacute; filter&nbsp;&nbsp;</li> <li>plie&scaron;ok na nose pre lep&scaron;ie vytvarovanie</li> <li>upevnenie gumičkami okolo u&scaron;&iacute;</li> <li>jednor&aacute;zov&eacute; použitie, nevhodn&eacute; na pranie</li> </ul> <p>Respir&aacute;tory FFP2 pre dospel&yacute;ch:&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/respiratory-ffp2">https://www.zamenej.sk/zlava/info/respiratory-ffp2</a></p> </p><p><a href="https://www.zamenej.sk/zlava/info/detske-respiratory-ffp2?utm_source=rss">Detaily tejto zľavy &raquo;</a></p>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000