Súťaž o vstupenky na predstavenia Tanečného divadla Ifjú Szivek

Súťaž o vstupenky na predstavenia Tanečného divadla Ifjú Szivek

Súťaž končí

28.10.2015 23:59:59

Výhercovia

Ľubica Ilk... z Malinova

Monika Du... z Bratislavy

Anna Vr... z Bratislavy

Prajeme príjemný kultúrny zážitok :-)

Vyhrajte vstupenky do Tanečného divadla Ifjú Szivek a vychutnajte si obohacujúci umelecký zážitok.

 

Zapojte sa do našej súťaže a traja z vás vyhrajú po dve vstupenky na predstavenia Tanečného divadla Ifjú Szivek.

 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Tanečné divadlo Ifjú Szivek je jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života. Najväčším prínosom telesa je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry Karpatskej kotliny ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Významnú časť práce venuje divadelnému spracovaniu tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby Maďarov na Slovensku. Tradičná prezentácia hudby, tanca a krojov sa prelína aj produkciami, nabádajúcimi k premýšľaniu a pochopeniu zložitejších spoločenských javov.

Programy sú žánrovo pestré: tanečné divadelné diela, stavajúce na tradičnú tanečnú kultúru, diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení podľa jednotlivých geografických oblastí, ale aj programy pripravené výlučne pre deti a mladého diváka.

Okrem scénickej tvorby a predstavení sa tanečné divadlo aktívne zúčastňuje na organizovaní a uskutočnení mnohých celoslovenských podujatí. Náplň jeho činnosti je rozšírený aj o archivovanie a spracovávanie terénnych folklórnych výskumov z 20. storočia. Katalogizáciou a spracovaním sa archív stáva dostupným pre záujemcov o tradičnú kultúru. Členovia súboru sú aj aktívnymi sprostredkovateľmi, učiteľmi ľudového tanca.

Umelecký vedúci Dušan Hégli je doma i medzinárodne uznávaným tvorcom. Jeho programy sú zaujímavé spojením tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry v autentickej interpretácii a premyslenej, progresívnej dramaturgickej koncepcie. Hudba, scénografia, osvetlenie či kostým sú aspoň tak dôležitými komponentmi jeho diel, ako autentická podoba tradičnej tanečnej kultúry.

Cenu do súťaže venovalo Tanečné divadlo Ifjú Szivek.