Súťaž o tlač veľkoplošných fotografií

Súťaž o tlač veľkoplošných fotografií

Súťaž končí

24.08.2011 23:59:59

Výhercovia

Zodpovedzte naše tri súťažné otázky a vyhrajte 2x veľkoplošnú fotografiu formátu A3 - podľa Vašej predlohy. Cenu do súťaže venovala firma PLOTBASE.