Súťaž o 3-ročný online kurz "Angličtina bez bifľovania"

Súťaž o 3-ročný online kurz "Angličtina bez bifľovania"

Súťaž končí

21.01.2015 23:59:59

Výhercovia

Výherkyňou je Hana Mest... z Bratislavy.

Veľa úspechov pri vzdelávaní sa!

Urobte v novom roku niečo pre svoj osobnostný rast a zahájte online kurz "Angličtina bez bifľovania" - stačí 15 minút denne, ktorý je založený na prevratnej metóde učenia sa cudzieho jazyka, na metóde Imitum. Cudzí jazyk sa učíte tak, ako malé dieťa - teda napodobňovaním. Začnete anglicky nielen perfektne rozumieť, hovoriť, ale aj hlavne myslieť!

 

Zapojte sa do súťaže a jeden z vás vyhrá 3-ročný online kurz "Angličtina bez bifľovania".

 

Cenu do súťaže venovala spol. Euvit, s.r.o.